20 oktober 2010

Coalitie 'Geen Kind op Straat' brengt herziene notitie uit

Coalitie 'Geen Kind op Straat' brengt herziene notitie uit
De coalitie 'Geen Kind op Straat', waarvan ook INLIA deel uitmaakt, heeft een herziene versie uitgebracht van de 'Notitie Opvang uitgeprocedeerde gezinnen'.

Aanleiding voor de notitie was de veroordeling van Nederland door het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa voor het op straat zetten van uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen, waarvan de terugkeer naar het land van herkomst (nog) niet gerealiseerd is. Ter voorbereiding op het algemeen overleg met de Vaste Commisssie voor Justitie in de Tweede Kamer (10 november a.s.) biedt de herziene notitie een aanzet tot een bevredigende oplossing.

De coalitie vindt dat er een regeling moet komen, op grond waarvan gezinnen met kinderen niet langer op straat komen te staan en de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. De overheid dient te voldoen aan de mensenrechtelijke verplichting om de menselijke waardigheid te respecteren en ervoor te zorgen dat elk kind onderdak heeft.


Lees hier de volledige tekst van de herziene notitie (pdf-bestand).

Zie ook:
02-09-10  Justitie wil kinderen van asielzoekster afnemen
29-07-10  Hof Den Haag:  Justitie mag geen kinderen op straat zetten
15-07-10  Resolutie Raad van Europa: Nederland mag geen kind op straat zetten

Meer informatie is ook te vinden op de eigen website van de coalitie: www.geenkindopstraat.nl