23 september 2010

Justitie zet opnieuw groep Irakezen uit

Op woensdag 22 september 2010 heeft Justitie opnieuw een groep asielzoekers uitgezet naar Irak. Het ging hierbij om een gecombineerde Zweeds/Nederlandse uitzetting. Op 8 september 2010 zette Justitie ook al een groep Irakezen uit. De veiligheidssituatie in Irak is echter sinds de verkiezingen in maart van dit jaar aanzienlijk verslechterd..

De UNHCR en Amnesty International hebben Nederland dan ook opgeroepen om asielzoekers niet uit te zetten naar Irak. Ook heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in ieder geval in één zaak al een 'interim measure' getroffen. Hierbij ging het om een Irakese asielzoeker die gewerkt heeft voor de Amerikanen; vanwege die reden werden hij en zijn familie bedreigd. Justitie is desondanks voornemens om door te gaan met uitzettingen naar Irak.
 
Klik hier voor het bericht van Amnesty d.d. 27 april 2010
 
Klik hier voor het bericht van de UNHCR d.d. 3 sept 2010 (Engelstalig)
 
Klik hier voor de tekst van de interim measure d.d. 7 sept 2010 (Engelstalig)