18 augustus 2010

Pleitnota Justitie: interimmeasure EHRM ivm veiligheidssituatie Somalië

Pleitnota Justitie: interimmeasure EHRM ivm veiligheidssituatie Somalië
In een pleitnota van de procesvertegenwoordiger van Justitie in een zaak die diende voor de Rechtbank Den Bosch op 6 augustus jl., geeft deze procesvertegenwoordiger aan hoe de gemotiveerde 'interim measure'  van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van 3 juni jl. (zie ook ons bericht van 15-6-10) volgens Justitie moet worden opgevat.  
De procesvertegenwoordiger stelt letterlijk in de pleitnota dat de 'interim measure' kennelijk is "ingegeven door een samenstel van argumenten, waarbij met name de Somalische afkomst van de vreemdeling kennelijk de doorslag heeft gegeven. De President van het EHRM refereert immers expliciet aan de huidige veiligheidssituatie in Zuid- en Centraal-Somalië en aan de mogelijkheid dat de desbetreffende vreemdelingen naar Somalië zouden kunnen worden teruggestuurd. (...) Dat de Somalische afkomst van doorslaggevend belang is geweest voor de President van het EHRM wordt bevestigd door het feit dat na 3 juni 2010 verschillende verzoeken tot het treffen van een interim measure zijn afgewezen in zaken waar overdracht aan Griekenland aan de orde was."

Hieruit blijkt dat Justitie zeer goed doordrongen is van het feit dat het EHRM in zaken van Somalische asielzoekers 'interim measures' treft juist vanwege de slechte veiligheidssituatie in Zuid-en Centraal-Somalië. Gezien deze kennis is het toch zeer merkwaardig dat de minister desondanks gewoon door wil gaan met het uitzetten van Somaliërs naar Zuid-en Centraal-Somalië. 
 
Klik hier voor de volledige pleitnota.

Zie ook eerdere berichten: 
10-08-10 UNHCR verontrust over uitzettingen naar Somalië
05-08-10 Somalische minister: situatie in Mogadishu te onveilig voor gedwongen terugkeer
23-07-10 Human Rights Watch roept Nederland op om niet uit te zetten naar Somalië
16-07-10 EHRM: Nederland mag voorlopig niet uitzetten naar Somalië

Wilt u dat INLIA het werk ten dienste van asielzoekers kan blijven doen, maak dan uw bijdrage over door hier te klikken.