19 augustus 2010

EHRM treft opnieuw 'interim measure' voor Somalische asielzoeker

Opnieuw heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een interim measure getroffen ten aanzien van een asielzoeker die Justitie wilde uitzetten naar Mogadishu. Opvallend hierbij is dat het volgens de advocaat gaat om een asielzoeker die geboren is in Centraal-Somalië maar reeds op jonge leeftijd is verhuisd naar Somaliland..

De autoriteiten van Somaliland weigeren echter asielzoekers terug te nemen die van oorsprong niet uit Somaliland komen. Dit staat ook in het ambtsbericht over Somalië van 24 maart 2010. Daarnaast hadden de autoriteiten reeds eerder aangegeven niet mee te willen werken aan gedwongen verwijderingen naar Somaliland totdat de presidentsverkiezingen aldaar hadden plaatsgevonden. Inmiddels hebben deze plaatsgevonden, maar is het nog altijd onbekend of de autoriteiten van Somaliland nu wel instemmen met gedwongen verwijdering naar Somaliland. 

 
Kennelijk omdat Justitie de betreffende asielzoeker niet kon uitzetten naar Somaliland, wilde men hem nu uitzetten naar Mogadishu (Centraal-Somalië). Justitie heeft namelijk wel een terugkeerovereenkomst gesloten met de Transitional Federal Government (TFG) van Somalië (zie o.a. onze berichten van 11 juni, 5 juli en 23 juli 2010 hierover). Op grond hiervan gaat Justitie er kennelijk vanuit dat het feitelijk mogelijk zou moeten zijn om de betreffende asielzoeker uit te zetten naar Mogadishu. Dit terwijl het asielverzoek van betrokkene juist door Justitie werd afgewezen omdat betrokkene volgens Justitie een verblijfsalternatief in Somaliland zou hebben. Het is dan ook zeer merkwaardig dat Justitie betrokkene wil uitzetten naar Mogadishu. Immers, in de asielprocedure stelt Justitie dat betrokkene een verblijfsalternatief heeft in Somaliland en aangezien het daar veilig is wordt zijn asielverzoek afgewezen. Gedurende het terugkeerproces komt Justitie er echter kennelijk achter dat verwijdering naar Somaliland niet mogelijk is, en wil men hem verwijderen naar Mogadishu, terwijl er in het kader van de asielprocedure nooit is onderzocht of betrokkene wel veilig terug kon naar Mogadishu.
 
Op het moment dat Justitie er achter kwam dat feitelijke verwijdering naar Somaliland niet tot de mogelijkheden behoorde, had men moeten onderzoeken of betrokkene wel daadwerkelijk een verblijfsalternatief in Somaliland heeft, zoals de asielzoeker in de asielprocedure nog werd tegengeworpen. Aan de hand van dit onderzoek had men vervolgens moeten bekijken of dit aanleiding gaf om een nieuwe beslissing te nemen in de asielprocedure van betrokkene. In plaats daarvan probeert Justitie hem nu echter uit te zetten naar Mogadishu.  Het gevolg van deze merkwaardige handelswijze van Justitie is dat de advocaat nu naar het EHRM is gestapt om de uitzetting naar Mogadishu aan te vechten.   
 
Het wordt inmiddels steeds duidelijker dat het EHRM momenteel niet akkoord gaat met verwijderingen naar Mogadishu. Helaas valt het kwartje bij Justitie alleen nog niet, en wil zij koste wat het kost doorgaan met verwijderingen naar Mogadishu. 
 
Klik hier voor de tekst van de interim measure d.d. 16 aug 2010 (Engelstalig). 

Wilt u dat INLIA de overheid kritisch kan blijven volgen, maak dan uw gift over door hier te klikken.