16 augustus 2010

Rechtbank Dordrecht: ongedocumenteerde Chinees niet in bewaring

Rechtbank Dordrecht: ongedocumenteerde Chinees niet in bewaring
Op 22 juni 2010 heeft de Rechtbank Dordrecht uitgesproken dat Justitie een ongedocumenteerde Chinees niet in bewaring had mogen stellen. Justitie gaf aan dat er in mei 2010 een toezegging door de Chinese autoriteiten zou zijn gedaan om aan 18 Chinezen een Laissez-Passer (LP) te verstrekken, en tevens dat onlangs een LP zou zijn toegezegd voor een ongedocumenteerde Chinees die het LP-formulier juist zou hebben ingevuld. De rechtbank vindt dat hiermee echter nog onvoldoende duidelijk is of de houding van de Chinese autoriteiten ten aanzien van ongedocumenteerde Chinezen is gewijzigd, dit mede omdat de toezeggingen om LP's te verstrekken door de Chinese autoriteiten in nog geen enkel geval tot daadwerkelijke uitzetting van de betreffende Chinezen hebben geleid.

Al eerder (26 november 2008) oordeelde de Raad van State dat de verstrekking van LP's aan een tweetal Chinezen op dat moment onvoldoende was om te concluderen dat er weer zicht op uitzetting was. Ook toen voerde Justitie aan dat de verstrekking van twee LP's betekende dat de houding van de Chinese autoriteiten ten aanzien van ongedocumenteerde Chinezen zou zijn gewijzigd.  

 
Klik hier voor de volledige uitspraak van Rechtbank Dordrecht.

Wilt U dat INLIA u zorgvuldig en kritisch blijft informeren over het asielbeleid, maak dan uw bijdrage over door hier te klikken.