27 januari 2009

Medische zorg voor asielzoekers in AZC's per 1/1/09

Medische zorg voor asielzoekers in AZC's per 1/1/09
Per 1 januari 2009 zou er het nodige veranderen aan de medische zorg voor asielzoekers in AZC’s. Daarover is inmiddels meer bekend. Een samenvatting.


Tot nu toe was deze zorg in zijn geheel een taak van de MOA (Medische Opvang Asielzoekers). Het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) heeft de zorg voor asielzoekers nu opgesplitst in curatieve en preventieve zorg (eerstelijns en tweedelijns) en het contract met de MOA-stichtingen opgezegd.

De eerstelijns (curatieve) zorg is uitbesteed aan zorgverzekeraar Menzis, die daarvoor een Gezondheidscentrum voor Asielzoekers (GCA) heeft opgericht, zie hiervoor elders op deze site.

“Het door Menzis opgezette systeem doet het en de praktijklijn die de asielzoekers kunnen bellen werkt. Uiteraard zijn er nog aanloopproblemen, maar we zitten er boven op om de laatste oneffenheden weg te werken”, schrijft Bas Leerink, lid van de Raad van Bestuur, op zijn weblog.

Leerink heeft aan de vakbonden toegezegd dat alle MOA-medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd, die met succes bij het GCA solliciteren, een contract voor onbepaalde tijd krijgen aangeboden door Menzis, zie hiervoor de site van de Abvakabo.

Over tweedelijns zorg is de COA maandenlang in onderhandeling geweest met GGD Nederland. Daarover is nu een akkoord op hoofdlijnen gesloten. Er zijn nog enkele details waarover nadere afspraken gemaakt moeten worden, met name over de groei en krimp van het aantal asielzoekers en het personeel dat daarvoor nodig is. Om deze preventieve zorg goed te kunnen uitvoeren heeft GGD Nederland een vijftal PGA-stichtingen opgericht (PGA=Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers), die als onderaannemer van GGD Nederland de publieke zorg in heel Nederland gaan organiseren. O.a. op de site van de gemeente Groningen is hierover meer te lezen.

GGD Nederland heeft aan de vakbonden de toezegging gedaan dat alle MOA-medewerkers, die nu betrokken zijn bij taken in de publieke en preventieve gezondheidszorg, geplaatst zullen worden in de PGA-stichtingen. In de nieuwsbrief van de CNV kunt u het hele verhaal uitgebreid terug lezen.