09 februari 2009

Meldpunt toegangsproblemen gezondheidszorg

Meldpunt toegangsproblemen gezondheidszorg
Op 26 januari jl. schreven wij al over het monitoren door het CVZ (College Voor Zorgverzekeringen) van de financiering van de geleverde medische zorg aan onverzekerden. Omdat deze monitor niet ook de toegankelijkheid van de zorg voor de ongedocumenteerde patiënt omvat en omdat juist deze categorie patiënten geregeld op problemen stuit in de toegang tot de zorg, hebben Dokters van de Wereld en Lampion (‘een samenbundeling van kennis over knelpunten en oplossingen in de zorg aan illegaal in Nederland verblijvende personen’) besloten een meldpunt hiervoor te starten.

Hier kunnen migranten- en steunorganisaties, hulpverleners, advocaten en andere betrokkenen dit soort incidenten melden of vragen om bemiddeling. Het doel van het meldpunt is om een beter inzicht te krijgen of het beleid van het ministerie van VWS en uitvoerder CVZ daadwerkelijk leidt tot een goed toegankelijke zorg voor onverzekerden.

De toelichting op deze actie vindt u hier; het registratieformulier is hier te downloaden.