23 juli 2010

'Help kinderen fietsen'

Het lijkt zo vanzelfsprekend, kinderen op de fiets. Maar voor ruim 7.000 kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum in Nederland is dat niet zo. Daarom start de ANWB in samenwerking met UNICEF en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) in het najaar van 2010 een kinderfietsenplan..

Doel van deze actie is om zoveel mogelijk oude kinderfietsen in te zamelen, bestemd voor de kinderen die in een van de asielzoekerscentra in ons land verblijven. Uit onderzoek van UNICEF is gebleken dat veel van deze kinderen in hun bewegingsvrijheid en ontwikkeling worden belemmerd. Een fiets geeft kinderen de mogelijkheid hun omgeving te verkennen, naar een school buiten het asielzoekerscentrum te gaan, vrienden te bezoeken, aan sportclubs deel te nemen enz.
Gewone, leuke kinderdingen dus, die zonder fiets echter moeilijk te verwezenlijken zijn, zeker als het asielzoekerscentrum wat verder weg ligt.

Als mobiliteitsorganisatie voelde de ANWB zich ook betrokken bij dit onderwerp. Samen met UNICEF en het COA is toen het idee ontstaan voor het kinderfietsenplan. In het plan krijgen kinderen ook fietsles en leren ze hoe ze hun fiets moeten onderhouden. Het plan moet er voor zorgen dat straks alle kinderen tussen 4 en 18 jaar in de asielzoekerscentra de beschikking hebben over een fiets.

Heeft u een oude kinderfiets over? Doneer hem dan, en help mee ervoor te zorgen dat deze kinderen zich straks vrij kunnen bewegen. Meer informatie over het plan en de locaties waar en wanneer u uw oude fiets kunt inleveren vindt u op:
www.anwb.nl/kinderfietsenplan.