26 juli 2010

Rechtbank Zwolle: Justitie mag Somalische asielzoeker langer vasthouden

In een zaak over de bewaring van een Somalische asielzoeker heeft de Rechtbank Zwolle op 13 juli uitgesproken dat Justitie de bewaring voorlopig niet hoeft op te heffen. Justitie geeft namelijk in het kader van de uitzettingen van Somaliers in het algemeen aan dat de eerste Somalische asielzoeker vanaf eind juli 2010 zal worden uitgezet. Vervolgens zullen iedere maand drie vluchten plaatsvinden. De uitzetting van de betreffende Somalische asielzoeker staat gepland voor eind oktober 2010. De rechtbank concludeert dus dat er zicht op uitzetting is en de bewaring van betrokkene niet hoeft te worden opgeheven. 
De rechtbank heeft in deze uitspraak niets overwogen omtrent de op 23 juni door het Europese Hof getroffen 'interim measure' ten aanzien van een Somalische asielzoeker (zie hiervoor ons bericht van 16 juli), noch over de uitspraak van rechtbank Amsterdam van 25 juni waarbij de bewaring van een Somalische asielzoeker werd opgeheven omdat Justitie weigerde inzage te geven in de terugkeerovereenkomst met de Transitional Federal Government (TFG) van Somalie (zie hiervoor ons bericht van 5 juli).
 
Klik hier voor de gehele uitspraak van Rechtbank Zwolle.