02 juli 2010

RB A'dam: bijzondere bijstand voor rechtmatig verblijvende kinderen

De Rechtbank Amsterdam heeft uitgesproken dat rechtmatig verblijvende kinderen naast een Rvb-voorziening ook recht hebben op bijzondere bijstand, omdat de Rvb-verstrekking onvoldoende is om in het gehele levensonderhoud te voorzien..
In een uitspraak van 10 juni 2010 (AWB 10/754) heeft de Rechtbank Amsterdam aangegeven dat de Rvb-voorziening ten behoeve van asielzoekerskinderen die rechtmatig in Nederland verblijven - en welke verstrekt wordt door het COA - onvoldoende is om in het gehele levensonderhoud van kinderen te voorzien. Met name de kosten voor huisvesting en energie zijn niet bij de Rvb- voorziening inbegrepen (Rvb staat voor Regeling Verstrekkingen Bijzondere categorieën vreemdelingen). In dit geval werd de Gemeente Amsterdam dan ook opgedragen om het kind aanvullend vanuit de bijzondere bijstand te voorzien. Het betreft dus kinderen die de uitkomst van een nog lopende procedure in Nederland mogen afwachten.
 
De Centrale Raad van Beroep, het hoogste administratieve rechtscollege, sprak reeds in 2006 uit dat gemeenten 'kinderbijstand' dienen te verstrekken aan asielzoekerskinderen die rechtmatig verblijf hebben in Nederland indien zij een beroep doen op de Sociale Dienst. Vervolgens dacht de Rijksoverheid een zogeheten "voorliggende voorziening" te creëren door rechtmatig verblijvende asielzoekerskinderen recht te geven op een Rvb-verstrekking. De Rechtbank Amsterdam geeft nu echter aan dat deze Rvb-verstrekking niet toereikend is om in alle kosten van het primaire levensonderhoud te kunnen voorzien.

Het is de vraag of de minister nu opnieuw struisvogelpolitiek gaat bedrijven, of nu eindelijk eens gevolg gaat geven aan deze uitspraak en de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 19 april 2010, en aldus een structurele voorziening gaat treffen voor rechtmatig verblijvende 'kwetsbare personen' waaronder ook 'kinderen' vallen volgens de EU - terugkeerrichtlijn(Art. 3 onder 9, 2008/115/EG, d.d. 16 dec 2008).
 
Klik hier voor de gehele uitspraak van Rechtbank Amsterdam.