11 juni 2010

Nederland sluit terugkeerovereenkomst met Somalië

Nederland sluit terugkeerovereenkomst met Somalië
Uit een brief van de afdeling Procesvertegenwoordiging van de IND is gebleken dat er op 3 mei 2010 een terugkeerovereenkomst is gesloten tussen Nederland en de Transitional Federal Government (TFG) van Somalië. Als gevolg daarvan verwacht de IND begin juni met gedwongen terugkeer naar Mogadishu/Somalië te kunnen beginnen.
In de brief van 19 mei 2010 van de IND aan de Rechtbank Den Haag (nevenzittingsplaats Amsterdam) staat dat dit het gevolg is van de instemming van de minister van Justitie met gedwongen terugkeer naar Somalië/Mogadishu van omstreeks februari/maart 2010. Verder staat in de brief vermeld dat, om de terugkeer te kunnen effectueren, er nogmaals door de DT&V met alle partners gesproken zal moeten worden. Naar verwachting van de IND zal er dan begin juni 2010 een aanvang genomen kunnen worden met gedwongen terugkeer naar Somalië/Mogadishu. 
 
Gedwongen terugkeer naar Somalië is op dit moment gezien de veiligheidssituatie in Somalië en dan met name de regio rond Mogadishu echter volstrekt onacceptabel. Gerespecteerde mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International en Human Rights Watch geven aan dat de situatie rondom Mogadishu verschrikkelijk is. Ook is algemeen bekend dat de TFG (vreemd genoeg door de IND overigens aangeduid met Temporary Federal Government…) slechts delen van Mogadishu in handen heeft en dat zij geen bescherming kan bieden aan burgers tegen het geweld van de Al-Shabaab, een terroristische islamitische organisatie die flink huishoudt in Somalië. Ook het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) geeft aan gedwongen terugkeer naar Centraal- en Zuid-Somalië niet acceptabel te vinden. 
 
Onlangs werd de IND nog door de Raad van State op de vingers getikt over het afwijzen van een asielaanvraag van een asielzoeker die afkomstig is uit Mogadishu. De Raad van State vond dat de IND onvoldoende had onderzocht of de veiligheidssituatie rondom Mogadishu niet dusdanig slecht was dat aan de betreffende asielzoeker een status zou moeten worden verstrekt. Voorzover INLIA bekend, is er in deze zaak nog geen definitieve beslissing genomen. Met andere woorden: de hoogste rechter in Nederland geeft in de zaak van een Somalische asielzoeker aan dat de situatie in Mogadishu toch echt onveilig is; desondanks wil Justitie ondertussen overgaan tot het uitzetten van andere asielzoekers naar Mogadishu. INLIA acht deze handelswijze volstrekt onacceptabel.
 
Daarnaast is het bijzonder vreemd dat Justitie nu Somaliërs wil uitzetten op basis van afspraken met de TFG, terwijl de IND in het kader van reguliere procedures geen enkel identiteitsdocument uit Somalië accepteert, omdat er geen centrale overheid zou zijn die bevoegd is om rechtsgeldige documenten te verstrekken.
 
Waarschijnlijk worden over deze kwestie binnenkort Kamervragen gesteld.
 
Indien u de brief van 19 mei 2010 in zijn geheel wilt lezen, klik dan hier.
 
Op 21-05-10 publiceerden wij het bericht dat de DT&V het afgelopen jaar niemand naar Somalië heeft kunnen uitzetten, zoals is gebleken uit de beantwoording van ons informatieverzoek op basis van de Wob.
De opvatting van de Raad van State over de veiligheidssituatie in Mogadishu vindt u in het bericht van 29-01-10.
 
 
Wilt u dat INLIA de overheid kritisch kan blijven volgen, maak dan uw financiële bijdrage over door hier te klikken.