08 juni 2010

Berekening migratiekosten klopt niet

De huidige migratie van niet-westerse allochtonen kost Nederland per jaar 7,2 miljard euro. Dat berekende onderzoeksbureau Nyfer in opdracht van de PVV. De werkelijke kosten liggen echter veel lager, stellen de SEO-onderzoekers Ernest Berkhout en Arjan Heyma in het Financieele Dagblad.
De berekeningen - en dus ook de conclusies -  kloppen niet omdat Nyfer in zijn onderzoek, dat een periode van tien jaar bestrijkt, is uitgegaan van een continue stijging van het aantal niet-westerse migranten, terwijl het migratiepatroon in de jaren tussen 2004 en 2007 juist een trendbreuk vertoonde: het aantal allochtonen daalde toen zelfs. Bovendien is de kosten-batenanalyse van Nyfer gebaseerd op de traditionele gastarbeider uit de vorige eeuw in plaats van op de moderne migrant die vooral uit de Europese Unie komt. Uit een eerder SEO-onderzoek is gebleken dat er helemaal geen massamigratie van niet-westerse migranten meer is en dat moderne arbeidsmigranten niets kosten, maar ook niets opleveren.
Al eerder (25/5/10) was er kritiek op deze berekeningen van hoogleraar integratie- en migratiestudies Han Entzinger in het blad Wereldjournalisten, die op soortgelijke tekortkomingen wees.