31 mei 2010

Diaconale vergelijking van verkiezingsprogramma's

In opdracht van Kerk in Actie heeft de Stichting OIKOS een vergelijking gemaakt van de verschillende verkiezingsprogramma’s van politieke partijen, bezien door een ‘(wereld)diaconale bril’. Dat wil zeggen dat vooral gekeken is naar thema’s als gerechtigheid, duurzaamheid, menselijkheid, onderlinge zorg en barmhartigheid.
Met barmhartigheid wordt bedoeld ‘het vermogen om strakke wetten en regels net iets ruimer te interpreteren zodat de menselijke maat in beeld blijft en mensen niet verpauperen of buiten de boot vallen’.
Zoals Kerk in Actie ook schrijft: ‘Politici zijn gebaat bij een zorgvuldig en kritisch publiek bij de afwegingen die ze maken’.
 
Lees hier de uitkomst van de vergelijking op het gebied van vreemdelingenbeleid, en hier het hoofdstuk over migratie en integratie. Voor het volledige overzicht verwijzen we u naar het bericht op de site van Kerk in Actie.

Ook VluchtelingenWerk heeft een overzicht gemaakt van wat de politieke partijen in hun programma's zeggen over thema's die voor vluchtelingen van belang zijn.

Het instituut voor multiculturele vraagstukken FORUM presenteert op zijn site een vergelijkend schema van visies en standpunten van politieke partijen op het terrein van immigratie en integratie.