21 mei 2010

Justitie is niet in staat uit te zetten naar Somalië

Justitie is niet in staat uit te zetten naar Somalië
Uit de beantwoording van een informatieverzoek van INLIA op grond van de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) is gebleken dat er tussen 1 april 2009 en 1 april 2010 slechts ‘circa vijf’ Somalische asielzoekers zijn teruggekeerd naar Somalië. In de reactie van Justitie staat dat dit zelfstandige terugkeer betreft met een zogenaamde EU-staat (zie noot).Volgens de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het ministerie van Justitie zijn in deze periode ook ‘enkele’ vreemdelingen zelfstandig teruggekeerd naar Somaliland.De DT&V heeft in een jaar tijd kennelijk niemand gedwongen uit kunnen zetten naar Somalië of Somaliland.Ook vrijwillige terugkeer naar Somalië met behulp van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) behoort niet tot de mogelijkheden, omdat het IOM dit niet veilig genoeg acht.
Desondanks werden er in 2009 door Justitie wel zo'n 2.000 Somalische asielzoekers in Nederland op straat gezet (zie ons bericht van 6 april 2010). Op 26 januari jl. heeft de Raad van State aangegeven dat de situatie in Mogadishu dermate onveilig is dat asielzoekers die hier vandaan komen een asielvergunning zouden moeten krijgen (zie ons bericht van 29 januari 2010). Het is op z’n minst opmerkelijk te noemen dat Justitie niet met het op straat zetten heeft willen wachten tot na de uitspraak van de RvS, de hoogste rechter in asielzaken in Nederland.
 
INLIA zal het ministerie nadere vragen stellen en ook de Tweede Kamer informeren. Deze was namelijk nog niet op de hoogte van deze via de Wob-procedure verkregen gegevens.
 
Klik hier om het volledige antwoord van de DT&V te lezen.
 
Zie ook het bericht van 18/02/10 over terugkeer naar Somaliland en Somalië.
 
Noot: een EU-staat is een door Nederland afgegeven document, dat dient ter vervanging van een door de autoriteiten van het land van herkomst af te geven eenmalig reisdocument, een zogenaamd Laissez-Passer. Zoals bekend is er al tientallen jaren geen sprake meer van een centraal gezag in Somalië dat dergelijke rechtsgeldige documenten zou kunnen verstrekken.
Een EU-staat is geen officieel identiteitsdocument en wordt door de meeste staten in de wereld dan ook niet erkend.