31 mei 2010

Amnesty: stop uitzettingen naar Irak

Amnesty: stop uitzettingen naar Irak
Amnesty International maakt zich grote zorgen over het gedwongen terugsturen van afgewezen asielzoekers uit Nederland naar Irak, en vraagt de Nederlandse regering daarmee onmiddellijk te stoppen.


Het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) heeft richtlijnen opgesteld. Daarin zijn vijf provincies in Irak als bijzonder gevaarlijk aangewezen. De UNHCR adviseert naar deze provincies helemaal niet uit te zetten en naar overige delen van Irak alleen als een individuele beoordeling heeft uitgewezen dat het voor de persoon in kwestie veilig is terug te keren.

De uitzetting eind maart 2010 van een groep van 35 Irakezen van Rotterdam naar Bagdad is in strijd met deze richtlijnen. Uit informatie van Amnesty die deze Irakezen heeft gevolgd blijkt dat een aantal van hen afkomstig zijn uit deze gevaarlijke provincies. Zij durven niet naar hun eigen huis en familie terug te keren en verblijven ondergedoken in wisselende, tijdelijke verblijfplaatsen. Zeventien Irakezen van de groep die werd uitgezet zijn bij aankomst in Irak gearresteerd en spoorloos verdwenen.

Ook zegt Amnesty over aanwijzingen en getuigenverklaringen te beschikken dat bij de uitzetting in Rotterdam mogelijk buitensporig geweld is gebruikt door de Nederlandse autoriteiten. Amnesty heeft daarom de minister van Justitie om een onafhankelijk onderzoek gevraagd. Een woordvoerder van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer ontkent dat er excessief geweld zou zijn gebruikt: “de Koninklijke Marechaussee heeft zich volledig aan de regels gehouden. Mijn rol houdt echter op na de overdracht aan de Iraakse autoriteiten”.

De directeur van Amnesty in Nederland, Eduard Nazarski zei in een televisie-uitzending van NOVA: “Ze hebben hier asiel aangevraagd, de Nederlandse overheid zegt ‘jij loopt daar geen gevaar dus je moet terug’. En als je dan teruggaat en je komt onmiddellijk in de gevangenis dan is er wel iets goed fout natuurlijk”.