20 mei 2010

Bushokjes en waslijnen op het Plein in Den Haag

Op woensdagmiddag 19 mei was op het Plein in Den Haag de slotmanifestatie van de campagne 'Geen Kind op Straat'. De actie was een initiatief van de gelijknamige coalitie van diverse organisaties, die gezamenlijk protesteren tegen het op straat zetten van kinderen van asielzoekers.. De ruim 4.000 handtekeningen die tot nu toe onder de petitie zijn verzameld werden aangeboden aan een delegatie van Tweede Kamerleden, die op deze dag overleg voerden over het asielbeleid met de minister van Justitie.
In de ochtend waren al op diverse plaatsen in het land acties opgezet in bus- en tramhokjes. Onder het motto ‘Zij op straat – Wij op straat’ bivakkeerden er mensen bij haltes om te laten zien hoe het er in de praktijk aan toe is gegaan. Voorbijgangers konden hun handtekening zetten als ze ook vonden dat kinderen niet op straat horen te slapen. Ook deze lokale acties hebben veel handtekeningen opgebracht.
 
Op het Plein in Den Haag waren ’s middags bushaltepalen neergezet en waslijnen gespannen en er lagen mensen in slaapzakken om te laten zien dat het zó niet moet. Na een welkomstwoord door John van Tilborg sprak oud-minister Ed van Thijn over de huidige situatie van op straat gezette kinderen en de schending van kinderrechten door de Nederlandse overheid. Naar zijn oordeel is het niet te verantwoorden dat het door Nederland ondertekende Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, alsook het door Nederland ondertekende Europees Sociaal Handvest worden geschonden. Volgens Van Thijn werd Nederland terecht door het Europees Comité voor Sociale Rechten op de vingers getikt.
 
Vervolgens vertelden twee kinderen over hun eigen ervaringen op straat. Alex, een jongen van dertien uit Rusland, is al tien jaar in Nederland. Toen hij, samen met zijn moeder en de andere kinderen van het gezin uitgeprocedeerd was, werd hun gezegd dat ze naar de gevangenis moesten. Dit wilden ze natuurlijk niet. Daarom zijn ze naar België vertrokken. Na enige tijd werden ze door de Nederlandse politie opgehaald en alsnog in de gevangenis gestopt. Alex heeft in zo’n zeven maanden in meerdere gevangenissen gezeten.Vanuit de gevangenis in Zeist werden ze plotseling op straat gezet. Zijn moeder had geen geld en kon niet bellen, waardoor ze drie dagen op straat zwierven tot ze werden opgevangen door de kennissen die ze daarvoor hadden opgedaan. Alex vond het overnachten op straat vreselijk. Hij was erg bang.
 
Ook Abier, een meisje van toen nog zeventien jaar, heeft samen met haar familie op straat moeten overnachten. Zij hebben vijftien dagen op het Centraal Station van Amsterdam moeten slapen. Abier vond het niet leuk en was blij dat ze na vijftien dagen opvang kreeg.
 
Alex en Abier hebben nog steeds geen verblijfsvergunning en zitten in onzekerheid over de toekomst. Alex woont nu bij zijn pleegmoeder Gabby; hij hoopt het WK voetbal wel te kunnen volgen…
 
Na deze getuigenissen kwamen vier kamerleden op het podium: Krista van Velzen (SP), Naima Azough (GroenLinks), Mirjam Sterk (CDA) en Hans Spekman (PvdA). Zij kregen van John van Tilborg een deel van de handtekeningen al overhandigd. Hierna gingen zij in debat. Krista van Velzen vond dat deze handtekeningenactie een duidelijk signaal was voor Nederland dat dit echt niet meer kan. Naima Azough en Hans Spekman gaven aan dat zij ook vonden dat dit niet meer kon. Mirjam Sterk zei namens het CDA dat ze liever ook geen kinderen op straat had, maar dat het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de ouders blijft en dat er geen kind op straat hoeft te zijn. Hierop volgde een luid gejoel en boe-geroep, waaruit bleek dat de aanwezige menigte het er duidelijk niet mee eens was. Het interessante debat werd afgesloten met een wedstrijd ‘tent opzetten’ door de Kamerleden. Mirjam Sterk kon daaraan helaas niet meedoen – ze hoopt over ruim een maand verblijd te worden met gezinsuitbreiding. Geholpen door de kinderen werd de wedstrijd overduidelijk gewonnen door Krista van Velzen.
Na een dankwoord van John van Tilborg aan alle aanwezigen, sprekers, kamerleden en organisatoren, volgde een muzikale afsluiting.
 
Mede naar aanleiding van deze manifestatie heeft Krista van Velzen vandaag, 20 mei, tijdens het plenaire slotdebat in de Kamer dat volgde op de commissievergadering van gisteren, een motie ingediend. In de motie wordt de regering gevraagd onmiddellijk te stoppen met het op straat zetten van gezinnen met kinderen die rechtmatig in Nederland verblijven en voor overige gezinnen ruimhartig om te gaan met het bieden van opvang.
 
De handtekeningenactie “Geen Kind op Straat” loopt nog steeds door. Klik hier om ook de petitie te ondertekenen.