29 april 2010

De minister, de halve waarheid en een dooie mus

Afgelopen woensdag overlegde minister van Justitie Hirsch Ballin met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de noodopvang van asielzoekers. De voorzitter van de asielcommissie van de VNG, burgemeester Wienen van Katwijk, was positief over de uitkomsten van het overleg.
Gemeenten kunnen binnenkort dag en nacht gebruik maken van een ´crisisinterventielijn´ van het ministerie als ze worden geconfronteerd met dakloze asielzoekers in hun gemeente. Het ministerie bepaalt (!) dan of er crisisopvang moet worden geboden en kijkt nog eens goed naar het dossier van zo’n ‘schrijnend geval’. Niet duidelijk is geworden wat gemeenten concreet kunnen verwachten van een speciale telefoonlijn met hetzelfde ministerie, dat de mensen waarover wordt gebeld eerst zelf op straat heeft gezet.
 
Ook is geheel buiten beeld gebleven dat vele vreemdelingen die noodgedwongen gebruik maken van gemeentelijke noodopvang volstrekt legaal in Nederland verblijven in afwachting van een beslissing in hun verblijfsrechtelijke procedure. Het gaat dus lang niet in alle gevallen over zogenaamd ‘uitgeprocedeerde’ asielzoekers.
 
Als iemand buiten zijn schuld niet kan terugkeren naar het land van herkomst is het volgens de minister denkbaar dat hij alsnog hier mag blijven. De vraag is dan wel waarom zoveel asielzoekers uit landen als Somalië dan niet in een eerder stadium, bijvoorbeeld tijdens het verblijf in de VBL Ter Apel, in het bezit van een ‘buiten schuld’ status konden worden gesteld.
 
Gemeenten die worden gedagvaard wegens schending van mensenrechten (zie de uitspraak van de rechtbank Utrecht, ons bericht van 09-04-10) zouden juridische ondersteuning van het rijk kunnen krijgen, maar daar valt ook weinig van te verwachten gezien de duidelijke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (zie ons bericht van 23-04-10), het hoogste rechtsorgaan ter zake.
 
Trouw citeert vandaag de Utrechtse wethouder Victor Everhardt, die bij het overleg met de minister aanwezig was: “Wij willen geen mensenrechten schenden en lopen absoluut niet weg voor onze zorgplicht. We willen dat het Rijk met oplossingen komt. Het is een positief signaal dat hij iets gaat doen. Maar het is afwachten of het straks ook echt werkt”.
 
De LOGO-gemeenten houden vooralsnog vast aan de conclusie, unaniem vastgesteld in de vergadering van maandag 26 april jl.: “de uitvoering van het bestuursakkoord heeft (…) helaas onvoldoende geleid tot het overbodig maken van de noodopvang in 2009”.