03 mei 2010

RB Zutphen: COA mag asielzoekster met baby niet op straat zetten

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen heeft op 29 april 2010 in kort geding uitgesproken dat het COA een Chinese asielzoekster met haar eenjarige dochtertje niet vanuit het AZC Winterswijk op straat mag zetten.

 

De voorzieningenrechter had dit reeds eerder in het tussenvonnis van 19 februari 2010 bepaald, zoals u kunt lezen in ons bericht van 19-03-10. Thans is echter namens de asielzoekster ook een beroep gedaan op de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR), welke op 27 februari jl. bekend werd gemaakt (zie ons bericht van 02-03-10).

Rechtbank Zutphen zegt over de toepasselijkheid van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) èn de uitspraak van het ECSR letterlijk het volgende:
"Het moge zo zijn dat dit verdrag [het IVRK, red.] geen rechtstreekse werking heeft, dit verdrag en ook het Europees Sociaal Handvest, laten hun invloed wel gelden bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het handelen van de Nederlandse overheid en de interpretatie van de Nederlandse regelgeving. Voor zover het EVRM [Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, red.] al niet rechtstreeks op illegale vreemdelingen en/of hun minderjarige [kinderen, red.] van toepassing is en/of zal worden, ook dat verdrag - waarvan de kern de menselijke waardigheid en vrijheid vormt - is van eminente betekenis voor de verdere internationale rechtsontwikkelingen, zoals dat onder meer blijkt uit de uitspraak van het Europees comité voor sociale rechten van 20 oktober 2009.
 
De gehele uitspraak van de Rechtbank Zutphen is hier terug te vinden.

De tekst van de uitspraak van het ECSR van 20 oktober 2009 staat op de site van de Raad van Europa (Decision on the merits, Engelstalig). Op 27 oktober 2009 is het Comité van Ministers ervan op de hoogte gesteld.
Zoals wij op 16-03-10 al schreven geeft het ECSR de betreffende regering daarna 4 maanden de tijd voor beleidswijzigingen, alvorens de uitspraak te publiceren. 
 

Meer informatie:
Expertisedossier Recht op Opvang