08 november 2023

'Stem niet harteloos over rechteloos'

'Stem niet harteloos over rechteloos'
In de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen op 22 november voert een aantal vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties, waaronder ook INLIA, campagne onder de naam ‘Kies voor ongedocumenteerden’.


Enige tijd geleden schreven we een brief aan de politieke partijen met de vijf belangrijkste punten die we ten behoeve van de partijprogramma’s naar voren willen brengen:

1. Voortzetting en landelijke uitrol van de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Dit is van groot belang om ongedocumenteerden te kunnen helpen een duurzame oplossing te vinden, in de vorm van terugkeer, doormigratie of een verblijfsvergunning in Nederland.

2. Een onafhankelijke Commissie Menselijke Maat en Maatschappelijk Belang die, in combinatie met een ruimere bevoegdheid voor de IND, er voor kan zorgen dat er meer rekening wordt gehouden met schrijnende omstandigheden en er een duurzame oplossing komt voor langdurig verblijvende, inmiddels goed geïntegreerde ongedocumenteerden.

3. Adequate, landelijk gespreide opvangplekken voor zieke ongedocumenteerden, want het  leven op straat verergert hun psychische en somatische klachten, terwijl een stabiele verblijfplaats noodzakelijk is om een GGZ-behandeling te kunnen starten.

4. Meer rechten voor staatlozen in Nederland; het onlangs aangenomen wetsvoorstel koppelt namelijk geen verblijfsrecht aan de vaststelling van staatloosheid.

5. Als alternatief voor de asielroute, het uitgeven van tijdelijke arbeidsvisa en zo benutten van het arbeidspotentieel van ongedocumenteerde migranten, die kunnen bijdragen aan het oplossen van de tekorten in diverse sectoren van de arbeidsmarkt zoals de zorg, de techniek en de bouw.

Campagneposter - stem niet harteloos over rechteloos - vierkant

Standpuntentabel
Op de website Kies voor ongedocumenteerden staat een tabel met de standpunten van de verschillende politieke partijen over bovengenoemde en gerelateerde onderwerpen.
Ook zijn er korte video’s opgenomen, waarin ongedocumenteerden hun verhaal vertellen; deze staan op de campagnewebsite Doorbreek Uitzichtloosheid.


Meer informatie:
Ook andere organisaties hebben dergelijke vergelijkingen samengesteld om de kiezer te helpen een stemkeuze te bepalen:
UNHCR - vergelijking standpunten politieke partijen over asiel- en vluchtelingenbeleid 
VluchtelingenWerk -  Feit of fabel? Test jouw kennis over vluchtelingen
Defence for Children - scorekaart kinderrechten en analyse van de verkiezingsprogramma's, o.a. op het thema asiel en migratie

Het Verblijfblog van de Vrije Universiteit Amsterdam, sectie Migratierecht, heeft een Dossier Verkiezingen 2023 samengesteld

Lees ook: 
01-08-23  Kies voor ongedocumenteerden!
19-09-23 ‘Vrij om te kiezen voor migreren of blijven’