19 september 2023

‘Vrij om te kiezen voor migreren of blijven’

‘Vrij om te kiezen voor migreren of blijven’
Onder die titel schreef paus Franciscus een boodschap ter gelegenheid van de RK Werelddag van de Migrant en de Vluchteling, die zondag 24 september voor de 109e keer wordt gevierd.


De paus bepleit daarin het recht om vrij te kiezen om het eigen land wel of niet te verlaten. “Migreren zou altijd een vrije keuze moeten zijn, maar in zeer veel gevallen is het dat in feite ook vandaag niet. Conflicten, natuurrampen of eenvoudiger de onmogelijkheid om een waardig en voorspoedig leven te leiden in het eigen land van oorsprong, dwingen miljoenen mensen om te vertrekken.”

De migratiestromen in onze tijd zijn “een uitdrukking van een complex en veelzijdig verschijnsel” en de paus benoemt “vervolgingen, oorlogen, atmosferische verschijnselen en ellende” als de “heden ten dage meest zichtbare oorzaken van gedwongen migraties. (…) Om deze oorzaken weg te nemen (…) is een gemeenschappelijke inzet van allen noodzakelijk, ieder overeenkomstig zijn eigen verantwoordelijkheden. Een inzet die ermee begint dat wij ons afvragen wat wij kunnen doen, maar ook wat wij niet meer moeten doen. Wij moeten er alles aan doen om de wapenwedloop, het economisch kolonialisme, de roof van andermans hulpbronnen en de verwoesting van ons gemeenschappelijk huis een halt toe te roepen.”

Het garanderen van het fundamentele recht om niet te moeten emigreren, ofwel de mogelijkheid om te leven in vrede en waardigheid in eigen land, “moet verstaan worden als medeverantwoordelijkheid van alle staten ten opzichte van een gemeenschappelijk goed dat nationale grenzen overstijgt. Immers, daar de wereldwijde hulpbronnen niet onbegrensd zijn hangt de ontwikkeling van de economisch armste landen af van het vermogen tot samen delen dat wij tussen alle landen tot stand kunnen brengen.” (…)

‘Want ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht’ (Mat. 25, 35-36). Deze woorden klinken als een voortdurende vermaning om in de migrant niet alleen een broeder of een zuster in moeilijkheden te herkennen, maar Christus zelf, die aan onze deur klopt. Daarom zijn wij, terwijl wij ervoor werken dat iedere migratie de vrucht kan zijn van een vrije keuze, geroepen het grootste respect te hebben voor de waardigheid van iedere migrant; en dat betekent op de beste manier de migratiestromen begeleiden en regelen door bruggen en geen muren te bouwen, door de kanalen voor een veilige en ordelijke migratie te verruimen. Waar wij ook besluiten om onze toekomst op te bouwen, in het land waar wij geboren zijn, of elders, belangrijk is dat daar altijd een gemeenschap is die bereid is om allen te verwelkomen, te beschermen, te steunen en te integreren, zonder onderscheid en zonder iemand buiten te laten staan.”


Meer informatie:
De volledige tekst van de ‘Boodschap van de Heilige Vader Franciscus voor de 109e Werelddag van de Migrant en de Vluchteling 2023’, in Nederlandse vertaling gepubliceerd op de website van de RK Kerk in Nederland (download pdf-bestand, 4 pagina's)

Lees ook: 
De pauselijke boodschap voor de 108e Werelddag onder de titel 'Bouwen aan de toekomst met migranten en vluchtelingen', 25 september 2022 (download pdf-bestand, 3 pagina's) 
16-01-18  Paus Franciscus: ‘verwelkomen, beschermen, ondersteunen en integreren’
21-08-19  ‘Het gaat niet alleen over migranten’
29-09-20  ‘Share the journey’- samen op weg met migranten en vluchtelingen