18 mei 2023

Aanklacht: nooit meer buiten slapen

Aanklacht: nooit meer buiten slapen
Mensen buiten laten slapen is mensonwaardig - laat dit nooit meer gebeuren. Die oproep doen Perspectief - de jongerenafdeling van de ChristenUnie en Micha Nederland. Hun oproep is ondertekend door een groot aantal mensenrechten-, vluchtelingen- en kerkelijke organisaties, de Raad van Kerken in Nederland en politieke partijen. Ook INLIA steunt dit manifest:


“Afgelopen zomer zakten we als land door een ondergrens, een dieptepunt werd bereikt: asielzoekers, medemensen, moesten buiten slapen omdat er geen plek voor hen was in de herberg. Je zou zeggen dat het een situatie was van ‘één keer, nooit weer’, maar niks is minder waar. Precies hetzelfde dreigt binnen enkele weken opnieuw te gebeuren. Honderden of zelfs duizenden mensen dreigen weer buiten te moeten slapen in onze asielketen.

Laten we duidelijk zijn: er is geen vluchtelingencrisis in Nederland. Het is politieke onwil en bestuurlijk onvermogen om asielzoekers humaan op te vangen. Er moet een einde komen aan het al jarenlange afschrikbeleid richting kwetsbare vluchtelingen.

Vorig jaar riep een brede maatschappelijke coalitie al op actie te ondernemen. Het kan en mag niet zo zijn dat Nederland twee jaar achter elkaar vluchtelingen niet humaan kan opvangen. Er moeten nu structurele lange termijn oplossingen komen waarbij Nederland zijn wettelijke internationale verplichtingen onmiddellijk nakomt. Daarnaast moet de Nederlandse regering nu maatregelen nemen en garanderen dat er menswaardige opvang is voor iedereen. Het kan. Nederland heeft voortvarend vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Het is een kwestie van politieke wil.

Er mag niemand meer buiten slapen. Het is onbestaanbaar dat het nu weer aankomt op het laatste moment, op crisis- en noodoplossingen. De (crisis)noodopvanglocaties bieden voor asielzoekers te vaak minder dan de minimale levensbehoeften. Procedures duren soms jaren, terwijl mensen niet mogen werken of studeren.

Deze noodoplossingen komen voort uit politieke onwil en zijn ook nog eens substantieel duurder dan reguliere opvang. De kosten voor asielopvang worden voor een groot deel betaald uit het budget van ontwikkelingssamenwerking, en gaan daardoor ten koste van steun aan kwetsbare mensen in oorlogs- en rampgebieden.

Wij roepen de regering op: los dit op! Laat zien dat je werkt aan échte oplossingen voor mensen die een toekomst zoeken. Zowel de landelijke overheid als lokale overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor humane opvang en procedure voor álle asielzoekers.”

 

Meer informatie:
Op de website van Micha Nederland staat de volledige lijst met ondertekenaars: 'Nooit meer buiten slapen'

Ter ondersteuning van deze aanklacht hebben tientallen leden van de ChristenUnie-jongerenbeweging, activisten van MigGreat, We Gaan Ze Halen en De Goede Zaak en andere demonstranten de nacht van woensdag op donderdag (Hemelvaartsdag) geslapen in tentjes bij het aanmeldcentrum.
Een verslaggever van RTV Noord schreef er dit over: Nooit weer buitenslapers, hopen demonstrerende kampeerders: 'schaam je dood!'


Lees ook:
16-03-23  Algemene Rekenkamer: Justitie schat de kosten voor asielopvang structureel te laag in
15-07-22  Adviesraden ACVZ en ROB: van zelf-gecreëerde crisis naar duurzaam opvangbeleid