20 maart 2023

Immigratie in 2022 bestond slechts voor 11,5% uit asielzoekers

Immigratie in 2022 bestond slechts voor 11,5% uit asielzoekers
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de migratiecijfers over 2022 gepubliceerd. Vorig jaar kwamen in totaal 401.351 immigranten naar ons land en 173.469 personen emigreerden uit Nederland. Er was dus een positief migratiesaldo van 227.882 personen. Slechts 11,5% van de immigranten was asielzoeker, zo blijkt als we de jaarcijfers van de IND er naast leggen.


Uit de jaarcijfers over 2022 van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) blijkt dat 46.462 immigranten asiel aanvroegen of zich meldden als nareiziger. Dit betekent dat 11,5% van de totale immigratie bestond uit asielzoekers. 

Op 30 december 2022 stonden in Nederlandse gemeenten 86.850 Oekraïners ingeschreven. Het aandeel Oekraïners in de totale immigratie komt daarmee op 21,6%. In tegenstelling tot asielzoekers krijgen Oekraïners meteen een status op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Deze is onlangs verlengd tot 4 maart 2024.

De overgrote meerderheid, 268.039 personen oftewel 66,8%, betrof migranten die hier kwamen om te werken, te studeren of bij hun partner te verblijven. 

Het is opvallend dat slechts 11,5% van de totale immigratie vorig jaar uit asielzoekers bestond, terwijl het beeld bestaat dat het bij immigratie vooral gaat over asielzoekers. Sinds vorig jaar zomer zijn er grote capaciteitsproblemen bij het Aanmeldcentrum Ter Apel, waar te weinig opvangplekken waren om de instroom op te vangen, toen die na de corona-periode weer op een ongeveer normaal niveau was teruggekomen. Pas toen de situatie in Ter Apel onder de grens van de humaniteit was gezakt werden INLIA en de kerken gevraagd om met bedden bij te springen.

Het draagvlak om de Oekraïners, een bijna twee keer zo grote groep, op te vangen was daarentegen zowel lokaal als nationaal groot. Op creatieve wijze werden in enkele weken in heel Nederland duizenden opvangplekken voor Oekraïners gerealiseerd. Op dit moment (maart 2023) staan ruim 91.000 Oekraïners in Nederlandse gemeenten geregistreerd, waarvan zo’n 72.000 gebruik maken van bedden op locaties van gemeenten en Veiligheidsregio’s.

Ook over de overige 66,8% van de immigranten die hier kwamen om te werken of studeren of bij hun partner te verblijven, ging het nauwelijks in het publieke debat, terwijl dat toch om aanzienlijk grotere aantallen gaat dan asielzoekers.


Meer informatie:
Het bericht over de migratiecijfers van 2022 op de website van het CBS
De aantallen asielzoekers en nareizigers in 2022 in het rapport ‘Asylum Trends December 2022’ van de IND
De overzichten van de aantallen geregistreerde Oekraïners en het gebruik van de voor hen beschikbare opvangcapaciteit op de site van de Rijksoverheid
Het bericht d.d. 31 januari 2023 over de verlenging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor Oekraïners op de site van de Rijksoverheid

Lees ook:
08-07-11  CBS: bijdrage  migratie aan bevolkingsgroei gering