08 juli 2011

CBS: bijdrage migratie aan bevolkingsgroei gering

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde op 7 juli 2011 dat de bijdrage van migratie aan de bevolkingsgroei in Nederland in de periode 2000-2010 slechts gering is, met name in vergelijking met andere Europese landen. De bevolkingsgroei in Nederland is het afgelopen decennium vooral het resultaat van 'natuurlijke aanwas', dat wil zeggen er werden meer kinderen geboren dan er mensen overleden..

Het inwonertal van Nederland steeg van 15,9 miljoen begin 2000 naar 16,6 miljoen begin 2010. Deze stijging van het inwonertal met 4,5% ligt iets boven het gemiddelde van de andere Europese landen.

In Nederland was de bijdrage van het migratiesaldo het kleinst van alle 27 landen van de EU die hun bevolking zagen groeien. Gemiddeld werd 81% van de groei veroorzaakt door een positief migratiesaldo. In Nederland was dit slechts 22%. In diverse buurlanden was de bijdrage vanuit migratie veel groter (België 74%, Verenigd Koninkrijk 57%). Aan kop staan Slovenië, Oostenrijk en Griekenland, waar de bijdrage van migratie aan de bevolkingsgroei rond de 90% bedroeg.

Van 2003 tot 2007 was het Nederlandse migratiesaldo zelfs negatief: er vertrokken dus meer mensen dan er binnenkwamen; ook dit patroon wijkt sterk af van dat in andere Europese landen.

Deze cijfers van het CBS komen dus in het geheel niet overeen met het beeld dat bij velen leeft dat Nederland 'overspoeld' wordt door migranten. En dit beeld vormt ook nogal eens het uitgangspunt voor politieke besluitvorming.


Lees het volledige bericht van het CBS

Zie ook:
18-02-11  Massa-immigratie?