17 februari 2023

Rechtbank Haarlem: belang van kind beoordelen in Chavez-procedure

Rechtbank Haarlem: belang van kind beoordelen in Chavez-procedure
Op 13 januari jl. heeft de Rechtbank Haarlem uitgesproken dat de IND de belangen van het kind zoals vermeld in artikel 24 van het Handvest Grondrechten van de EU moet betrekken bij de beoordeling van een aanvraag o.g.v. art. 8 EVRM (recht op familieleven) en een aanvraag o.g.v. het Chavez-arrest.


Een aanvraag op grond van het zogenoemde Chavez-arrest*)  betreft een aanvraag van een ouder zonder verblijfsvergunning voor verblijf bij zijn of haar Nederlandse kind. In dit dossier gaat het om een vader zonder verblijfsvergunning die geen relatie meer heeft met de Nederlandse moeder van het kind. De aanvraag van een reguliere verblijfsvergunning op grond van artikel 8 EVRM werd door de IND afgewezen, vooral omdat betrokkene onvoldoende heeft aangetoond dat hij een wezenlijke rol speelt in de  zorg- en/of opvoedingstaken van het kind. Deze lagen volgens de IND vooral bij de Nederlandse moeder van het kind.  

Volgens de Rechtbank Haarlem negeert de IND hiermee echter ten onrechte artikel 24 lid 3 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. In dit artikel staat dat ieder kind het recht heeft om regelmatig rechtstreeks persoonlijk contact te onderhouden met zijn beide ouders. Daarbij staat in lid 2 van hetzelfde artikel dat bij alle handelingen waarbij kinderen betrokken zijn, de belangen van het kind een essentiële overweging vormen. 

Volgens de rechtbank verhouden deze artikelen zich niet met het beleid van de IND, waarin de nadruk ligt op de rol die de ouder speelt in de zorg- en/of opvoedingstaken van het kind. In dit geval had betrokkene daarbij overigens wel degelijk enkele bewijzen overlegd van het feit dat hij een belangrijke rol speelt in het leven van zijn zoontje. 

*)  Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie d.d. 10 mei 2017 'Chavez-Vilchez',  ECLI:EU:C:2017:354


Meer informatie:
De tekst van de uitspraak van Rechtbank Haarlem d.d. 13 januari 2023 met zaaknummers AWB 21/4690 (beroep) en AWB 21/4691 (voorlopige voorziening)

Lees ook:
11-12-20  Rechtbank Roermond: opgroeien met beide ouders voor kind van groot belang
17-05-18  Verblijf bij Nederlands kind ook voor partners in buitenland
20-07-17  Wijziging beleid verblijfsrecht ouder bij Nederlands kind
10-05-17  EU Hof van Justitie: hogere belang van kind gaat voor