12 oktober 2022

'Laat de kerken volstromen'

'Laat de kerken volstromen'
'Als alle kerken in Nederland vandaag hun deuren zouden openen, staat er vannacht geen mens in de kou'. Die oproep doet de Protestantse Diaconie van Gouda in een open brief aan alle kerken in ons land.


De Protestantse Kerk in Gouda is een van de kerken die in de afgelopen weken noodopvang boden aan dakloze asielzoekers uit Ter Apel. De voorzitter van het College van Diakenen en de diaconaal consulent gaven leiding aan een groep vrijwilligers die gedurende drie weken voor vijftig mensen onderdak organiseerde. Naar aanleiding van hun ervaringen schreven zij een 'open brief aan alle kerken in ons land', die begint met de oproep:

'Doe de kerken open. Het kan.'

(...) 'Op dit moment staan er mensen buiten de hekken van Ter Apel. Als kerk hebben we de ruimte. Het wordt u in de schoot geworpen. Laat de kerken volstromen.'

Vertegenwoordigers van de Protestantse kerk uit Gouda zijn de afgelopen maand meerdere keren in Ter Apel geweest en troffen daar 'goedwillende ambtenaren die niet in staat zijn om haperend regeringsbeleid om te zetten in uitvoerbaar en daadkrachtig handelen. (...) Individuele overheidswerkers (...) stralen uit dat ze het failliet van dit proces niet kunnen keren. Met mensen op natte grasveldjes uren in de regen als gevolg. Op zijn best worden deze mensen dagelijks opgehaald, van nachtlogies voorzien en de volgende dag weer voor de poorten gedropt.'
(...)
Waar onze overheid medemensen inhumaan behandelt, behoort de kerk op te staan. Punt. Gooi die deuren open.  (...) Heet mensen welkom, geef ze te eten, te drinken en een droog bed om op te slapen. Behandel ze zoals u behandeld zou willen worden. Dat is wat je doet als kerk. En het is genoeg.
(...) 
Laten we ons niet verschuilen achter het argument dat we als kerk niet het probleem van de overheid moeten oplossen. Waar staat het voorbehoud in de bijbel dat ik een naakte niet mag kleden omdat de overheid dat zou moeten doen? Een hongerige niet mag voeden omdat de overheid daarover gaat?
(...)
Als alle kerken in Nederland vandaag hun deuren zouden openen, staat er vannacht geen mens in de kou. Vervolgens geeft dit onze overheid de nodige ruimte om hun zaken op orde te krijgen. Misschien duurt dat wat langer dan beloofd. Dat geeft u de tijd om nog wat meer warmte en liefde uit te delen. Laat onze kerken volstromen.'

 

Deze open brief werd geschreven door Arjan van Essen, voorzitter College van Diakenen, en Nelleke de Jong, diaconaal consulent en predikant in opleiding van de Protestantse Gemeente Gouda.

Lees de volledige tekst van de open brief d.d. 6 oktober 2022

Lees ook:
02-09-22  Opvang vluchtelingen uit Ter Apel: help ons helpen
30-09-22  'Mogen we ze houden?'