30 maart 2010

Kamervragen over 'Manifest van Almere'

Naar aanleiding van de presentatie van het Manifest van Almere (zie ons bericht van 18-02-10) heeft de PVV vragen gesteld aan minister Van Middelkoop van Integratie. De PVV voelde zich kennelijk aangesproken door de oproep in het manifest, kort voor de gemeenteraadsverkiezingen, om in het stemhokje een 'gewetensvolle keuze te maken' met aandacht voor de rechten van de mens zoals vrijheid en gelijkheid.

De VON had op 1 maart, 2 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen, een advertentie in METRO geplaatst, die door de PVV werd omschreven als een 'anti-PVV- actie betaald door de belastingbetaler'.

 

Het is wel merkwaardig te moeten constateren dat de Partij voor de Vrijheid (!) een oproep van een maatschappelijke organisatie als de VON om de democratische waarden zoals vrijheid en gelijkheid te respecteren kennelijk opvat als 'gericht tegen de PVV".

De minister geeft in zijn antwoorden aan geen moeite te hebben met de actie van de VON, omdat het bij wet niet verboden is advertenties te plaatsen en in de betrokken advertentie ook geen stemadvies vóór of tegen een bepaalde partij wordt gegeven. Hij ziet ook geen aanleiding om de subsidie in te trekken die de VON op grond van de Wet Overleg Minderheden ontvangt.

 

 


Lees de antwoorden van minister Van Middelkoop op de vragen van Kamerleden Fritsma en De Roon.

Dit is de tekst van het Manifest van Almere.