01 oktober 2021

Nunë en Davit mogen in Groningen blijven

Nunë en Davit mogen in Groningen blijven
De Groningse kinderen Nunë (9) en Davit (7) worden toch niet naar Armenië gestuurd, dat is inmiddels zeker. De IND hield jarenlang vol dat de kinderen niet in aanmerking kwamen voor het Kinderpardon omdat niet bekend was geweest waar het gezin woonde. Maar voor de Groninger rechtbank moest de IND gisteren erkennen dat het adres al die tijd in het dossier zat. In meerdere documenten zelfs. Over het hoofd gezien.

 
“Gênant”, twittert oud-Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie na afloop van de zaak, “Gaat over mensenlevens!” Het gezin van Nunë en Davit woont al sinds 2012 op dezelfde plek. “Iedereen wist waar ze woonden”, zegt Voordewind, “Dat is al heel vaak aangedragen. Maar de dienst volhardde er jaren in dat het adres niet bekend zou zijn.”

Dat het bekend was doet ertoe, omdat voor het Kinderpardon vereist is dat de kinderen ‘in beeld’ waren. Dat was dus het geval. 

Nunë en Davit Tweet Joël Voordewind 30 sep 2021

 

Verdwenen memo
Het begint ermee dat de vader van het gezin zich acht jaar geleden aan het loket van de IND meldt om zijn adres door te geven. Het memo dat dit bevestigt zit eerder wel in het dossier, maar blijkt eruit verdwenen. De IND verklaart tegen de rechter dat de dienst zelf mag bepalen welke stukken relevant zijn om toe te voegen voor de zaak.

“Heel bijzonder”, zegt advocaat van het gezin Berber Swart, met gevoel voor understatement. “De wet bepaalt dat alle op de zaak betrekking hebbende stukken moeten worden toegevoegd aan het procesdossier. En dit stuk gaat om de essentie van de zaak: het gezin heeft zich beschikbaar gehouden voor de IND.”

IND zag adres over het hoofd
Maar ook zonder het memo bevat het IND-dossier het adres van het gezin, zelfs in meerdere documenten. In 2013 faxt INLIA een brief met het adres van het gezin naar de IND, hetzelfde adres dat ook in 2015 wordt gemeld (en waar het gezin nog steeds woont).

Toch suggereert de IND in de rechtszaal dat INLIA het adres geheim had willen houden. De rechter maakt daar gehakt van. Hij wijst ten eerste op de fax uit 2013 - toch echt van INLIA afkomstig én met adres. Dat is kennelijk door de IND over het hoofd gezien. De rechter vraagt zich af hoe de dienst zo’n fax dan verwerkt. Waarom is het adres toen niet genoteerd? De IND-vertegenwoordiging moet het antwoord schuldig blijven.

Ook de inhoud van het document uit 2015 heeft de IND niet paraat. De rechter wel. Hij vraagt wat de dienst gaat doen, nu het belangrijkste argument tegen een verblijfsvergunning wegvalt. Komt er een positief besluit? Omdat er geen helder antwoord volgt, schorst hij de zaak opdat de dienst zich kan beraden.

“Schaamteloos”
Na de schorsing komt dan het verlossende woord: de IND trekt het negatieve besluit terug en gaat een nieuw besluit nemen. En nu het adres bekend is, zal dat “naar het zich laat aanzien gunstig aflopen”. De vertegenwoordigers feliciteren Nunë en Davit alvast.

“Schaamteloos”, zegt PvdA-ster Esther van Dijken, “Ze gaven nog een schouderklopje met ‘sorry hoor’. Jarenlang hebben ze dit dossier niet fatsoenlijk verwerkt, maar wel stug volgehouden dat deze kinderen geen recht hadden op verblijf. Zoveel jaren zaten deze kinderen in onzekerheid. Zoveel stukgemaakt en het dan afdoen met een schouderklopje. En ook nog proberen de schuld door te schuiven naar INLIA: schandalig.”

“IND doorlichten nu”
Joël Voordewind vindt het zorgwekkend dat de IND de dossiers zo slecht op orde heeft. “Zo’n grote dienst, die beslist over asielaanvragen, en dan je dossier zo slecht op orde hebben; zo wordt met levens gespeeld.” Het kan letterlijk leven en dood betreffen, zegt Voordewind: “Denk bijvoorbeeld aan bekeerlingen of LHBTI’s uit Pakistan of Iran.” In contact met partijgenoten in de Tweede Kamer heeft hij aangegeven dat het functioneren van de IND moet worden doorgelicht.

Er zijn nog tientallen kinderen die hun afwijzing voor het Kinderpardon hebben aangevochten. Zij weten nog niet wat hen boven het hoofd hangt. Voor Nunë en Davit is er vrijdagmiddag definitief een einde gekomen aan de onzekerheid. De IND heeft bevestigd dat ze mogen blijven. In de rechtszaal werd die voorspelling van de IND donderdagmiddag met gejuich, applaus en tranen ontvangen. Nunë, die net even zat te kleuren, keek op en vroeg zich af wat er precies gebeurde. Dat hoorde ze even later. Advocaat Berber Swart liep met een grote glimlach naar de kinderen toe. Eindelijk gerechtigheid.


Nune en Davit 23 sept 2021 foto schoolkinderen
Nunë en Davit met klasgenootjes tijdens de manifestatie op de Grote Markt in Groningen, 23 september 2021
Foto's: Peter Wassing


Meer informatie:
Groningen stond de afgelopen jaren om Nunë en Davit heen; de Grote Markt stroomde vol voor het protest tegen het wegsturen van de kinderen; burgemeester Koen Schuiling zette zich in voor hun zaak; meer dan 42.000 mensen tekenden de petitie #laatzeblijven.

INLIA blijft zich inzetten voor hier gewortelde kinderen die weggestuurd dreigen te worden. De stichting verzet zich tegen de beperkte uitleg en rigide uitvoering van het Kinderpardon door de IND, terwijl de regeling bedoeld was om ruimhartig uit te voeren.


Lees ook:
Het commentaar van RTV Noord-verslaggever Marten Nauta op de IND na de rechtszaak:
Hoe een mislukte zoekopdracht het leven van Nunë en Davit bepaalde

Het bericht over de zitting van 30 september 2021 op de site rechtspraak.nl:
Besluit ingetrokken bij behandeling beroep voor verblijfsvergunning

14-02-20  Afsluitingsregeling Kinderpardon: de helft is afgewezen
06-12-18  Raad van Kerken roept Kabinet op tot zorgvuldige uitvoering Kinderpardon
07-12-18  'Uitzetting van gewortelde kinderen is wetenschappelijk onverantwoord'