23 juni 2016

Moratorium voor Burundi, maar niet onmiddellijk

Moratorium voor Burundi, maar niet onmiddellijk
In een brief aan de Tweede Kamer op 22 juni heeft staatssecretaris Dijkhoff een besluit- en vertrekmoratorium afgekondigd voor asielzoekers uit Burundi. Omdat de ingangsdatum op 1 juli a.s. is gesteld blijven uitgeprocedeerde Burundezen tot die datum op de straat aangewezen.

Het moratorium wordt ingesteld vanwege de actuele slechte veiligheidssituatie in Burundi. De staatssecretaris verwijst daarvoor naar een brief van minister Koenders van Buitenlandse Zaken d.d. 15 juni 2016, waarin gesproken wordt over de “zorgelijke situatie op het vlak van de mensenrechten”. Dijkhoff heeft daarom het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd om een nieuw ambtsbericht.

Op grond van dit besluit- en vertrekmoratorium vervalt de verplichting voor uitgeprocedeerde Burundezen om naar hun land terug te keren en kunnen ze weer opvang in een AZC krijgen. Het is daarbij raadzaam dat zij dan ook meteen een (herhaalde) asielaanvraag indienen. 

Vreemd genoeg is de ingangsdatum van de moratoria overigens gesteld op 1 juli 2016. Dit betekent dat de betreffende Burundese asielzoekers zich pas vanaf 1 juli kunnen melden om voor opvang in aanmerking te komen. Burundese asielzoekers die nu nog zonder voorzieningen op straat staan, moeten dus eerst nog ruim een week zien te overleven voordat ze de opvang weer in kunnen. 

De staatssecretaris had al eerder op 26 mei jl. in de Tweede Kamer toegezegd niet te zullen uitzetten naar Burundi en een nieuw ambtsbericht naar de situatie in Burundi af te willen wachten om een beslissing te nemen over het al dan niet instellen van een besluit- en vertrekmoratorium. Ook op dat moment werd er vooralsnog geen opvang aangeboden aan die Burundezen die zonder voorzieningen op straat staan. 

Overigens geeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken al sinds 19 februari 2016 dit ondubbelzinnig reisadvies: "De veiligheidssituatie is verder verslechterd. Reis niet naar Burundi. Bent u in Burundi? Verlaat het land."

 
 
Meer informatie:
De brief van minister Koenders van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer d.d. 15 juni 2016 inzake de actuele situatie in Burundi.
De brief van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid & Justitie aan de Tweede Kamer d.d. 22 juni 2016 inzake het besluit- en vertrekmoratorium Burundi.
Het actuele reisadvies voor Burundi op de website van de Rijksoverheid.
 
Lees ook: 
25-02-16  Besluit- en vertrekmoratorium voor Jemen verlengd
26-08-15  Besluit- en vertrekmoratorium voor Oeigoeren ingesteld
18-08-15  Moratorium Somalië niet gebaseerd op feitelijke veiligheidssituatie
28-04-15  Besluit- en vertrekmoratirum Irak verlengd
24-04-15  Besluit- en vertrekmoratorium Somalië ingesteld