14 mei 2021

Raad van State stelt hogere eisen aan IND bij beoordeling bekeringszaken

Raad van State stelt hogere eisen aan IND bij beoordeling bekeringszaken
Op 12 mei 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in twee asielzaken van Iraanse bekeerlingen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet beslissingen in bekeringszaken voortaan beter motiveren.


De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat de IND bij de behandeling van asielaanvragen van bekeerlingen niet alleen naar het proces van de bekering zelf dient te kijken, maar ook oog dient te hebben voor de activiteiten die betrokkene in relatie tot zijn geloof onderneemt, de kennis die hij van zijn geloof heeft, en verklaringen van derden die worden ingebracht hierover. Zelfs als de IND het proces van bekering niet geloofwaardig vindt, zal ze moeten motiveren wat zij vindt van de kennis van betrokkene van zijn geloof en de activiteiten die hij in dat kader heeft ondernomen. Daarbij zal de IND moeten aangeven waarom de verklaringen hierover niet zouden opwegen tegen het ongeloofwaardig bevonden proces van bekering. 

De IND mag aan het proces van bekering dus geen doorslaggevende betekenis meer geven zonder in te gaan op de andere elementen. Ook zal de IND voortaan moeten aangeven hoe zij de verklaring van anderen over de bekering van betrokkene beoordeelt. 

De Raad van State vindt haar uitspraken hierover zelf dermate belangrijk dat zij hierover ook een persbericht heeft gepubliceerd. Opmerkelijk is dat de Raad van State hierin aangeeft: "Als de staatssecretaris in andere zaken bij een eerdere asielaanvraag enkel doorslaggevende betekenis heeft toegekend aan de motieven voor en het proces van bekering, kan de staatssecretaris dit herstellen door bij een opvolgende asielaanvraag ook de andere twee elementen in ogenschouw te nemen". In feite geeft de Raad van State dus aan dat asielzoekers van wie een eerdere asielaanvraag is afgewezen, alleen omdat de IND het proces van bekering ongeloofwaardig vond, nu alsnog een nieuwe asielaanvraag kunnen indienen. 

Het is te hopen dat bekeerlingen, op basis van deze koerswijziging van de Raad van State, nu alsnog asiel zullen krijgen in Nederland. Met name voor bekeerlingen die verbaal minder sterk zijn en/of psychische problemen hebben, zal het echter helaas nog steeds erg ingewikkeld zijn om de IND er van te overtuigen dat ze oprecht bekeerd zijn. 
 

Meer informatie:
Het persbericht d.d. 12 mei 2021 op de website van de Raad van State
De volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201902732/1/V2
De volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201807235/1/V2

Lees ook:
11-05-21  Stichting Gave: 'Ongelofelijk - asielonrecht voor bekeerlingen'

Expertisedossier Bekeringen