11 maart 2021

'Houd moed, sta op, Hij roept u'

'Houd moed, sta op, Hij roept u'
Omdat fysieke bijeenkomsten nog steeds niet mogelijk zijn organiseerde de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland op zaterdag 6 maart een ‘online ontmoeting’. De ruim 100 deelnemers luisterden naar bijdragen van o.a. Eduard Nazarski, Erik Borgman en Derk Stegeman.

De ‘werkdag’ werd geopend met een welkom door ds Ineke Bakker, sinds 1 januari 2021 de nieuwe voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen. 

Eduard Nazarski, oud-directeur van Amnesty International en daarvoor van VluchtelingenWerk Nederland, besprak onder de veelzeggende titel ‘De realiteit van vluchtelingen en de politieke realiteit’ de actuele situatie van vluchtelingen aan de hand van de thema’s asiel, opvang in de regio (een “bijna mythische term”, aldus Nazarski), terugkeer en hervestiging.

Hoe houden wij moed en hoop in het vluchtelingenwerk? Daarover sprak vervolgens prof dr Erik Borgman, leken-Dominicaan en hoogleraar Theologie aan de Universiteit van Tilburg. Hij reflecteerde over de passage uit het Evangelie van Marcus waaraan het thema voor deze dag ‘Houd moed, sta op, Hij roept je’ (Marcus 10:49) was ontleend: de ontmoeting van Jezus met de blinde Bartimeüs. 
Prof Borgman vertelde van ontmoetingen met een groepje asielzoekers in het dominicaans stadsklooster in Utrecht, die ondanks hun moeilijke, soms schijnbaar uitzichtloze situatie nooit zonder hoop waren: “Degenen die in de meest hopeloze situaties verkeren leerden ons opnieuw wat hoop is en staken ons met hun hoop aan. (…) Niet wij zeggen het tegen hen, integendeel, zij zeggen het tegen ons: ‘Vat moed, sta op, Hij roept je’. Wat voelt als moedeloosheid is het teken dat wij geroepen zijn, dat God steeds weer roept. Daarom hoeven wij niet hopeloos te worden: omdat er op ons gehoopt wordt, omdat God op ons blijft hopen.” 

Ds Derk Stegeman, als directeur van STEK Den Haag ook lid van de werkgroep Vluchtelingen, keek daarna alvast vooruit naar de beraadsdag die de werkgroep in het najaar van 2021 hoopt te houden, waar de opvang van vluchtelingen binnen kerkelijke gemeenschappen centraal zal staan.

Aan het einde van de bijeenkomst werd afscheid genomen van Jan van der Kolk, die sinds 2009 voorzitter van de werkgroep was. Hij werd toegesproken door de vice-voorzitter van de Raad van Kerken, Kees Nieuwerth, die de enorme gedrevenheid en dossierkennis memoreerde waarmee Jan van der Kolk zich al die jaren heeft ingezet voor asielzoekers. 

De dag werd liturgisch afgesloten met gebed door de algemeen secretaris van de Raad van Kerken ds Christien Crouwel en het lied ‘Brood zal ik geven’ (Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk, nr 1007), gezongen door Gert Landman. De tekst van dit nieuwe lied, over de zeven werken van barmhartigheid, is speciaal voor het Liedboek geschreven door de dichter Maarten Das.


Meer informatie:
De tekst van de lezing van prof dr Erik Borgman
De tekst van de bijdrage van ds Derk Stegeman  
Een samenvatting van de bijdrage van drs Eduard Nazarski

De gehele online bijeenkomst is ook opgenomen, en kan via deze link op de site van de Raad van Kerken worden teruggekeken.

De korte filmpjes van ongedocumenteerden die tijdens de bijeenkomst werden  vertoond zijn ook terug te zien op de website 'kiesvoorongedocumenteerden'.

Het Friesch Dagblad schreef in de editie van 8 maart 2021 dit verslag van de bijeenkomst (link naar pdf-bestand op de site van de RvKN).