05 maart 2021

Stem voor vluchtelingen en asielzoekers

Stem voor vluchtelingen en asielzoekers
Bij de komende verkiezingen kunnen we vluchtelingen en asielzoekers een stem geven. De bescherming van deze mensen staat namelijk op de tocht in diverse verkiezingsprogramma’s.


Wie de plannen voor vluchtelingen mee wil wegen in de partijkeuze, kan op verschillende sites terecht voor handige overzichten, kieswijzers of een sneltest.
Er zijn websites waarop je in één oogopslag kunt zien of partijen opkomen voor vluchtelingkinderen, voor niet-gedocumenteerde vreemdelingen, de mensen in de Griekse kampen of vluchtelingen in het algemeen: dat kan op de sites Defenceforchildren.nl, kiesvoorongedocumenteerden.nl, sosmoria.eu en vluchtelingenwerk.nl.

Check of een voorstel daadwerkelijk bijdraagt aan wat een partij zegt te beogen, met één klik op de site van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Dit adviescollege van regering en parlement scheidt de werkbare voorstellen van de loze kreten, in de serie ‘Feiten en ficties over migratie’. Een aanrader!
(Zie ook de links verderop in dit artikel.)

Thema’s als integratie of gezinshereniging tot slot komen aan bod op sites, die per onderwerp tonen wat partijen voorstellen (bijv. cordaid.nl, verblijfblog.nl). Het  'Verblijfblog' dat wordt gemaakt door de Sectie Migratierecht van de Vrije Universiteit Amsterdam vergelijkt daarbij ook met eerdere partijprogramma’s.

Ondermijnt of steunt een partij de rechtsstaat? Een commissie onder leiding van oud-vicepresident Van Schendel van de Hoge Raad onderzocht het: slechts van 3 partijen zijn alle voorstellen rechtstatelijk. Trouw publiceerde erover, zie de link verderop.

 

Stem voor kinderen


Defence for Children heeft een kieswijzer onder de noemer ‘Stem voor kinderen’. Die brengt in beeld welke partijen de positie van (kwetsbare) kinderen versterken en welke die verzwakken of negeren. Een van de 9 thema’s is: migratiebeleid.

DCI Stem voor Kinderen

 

Kies voor ongedocumenteerden


Deze kieswijzer opent met een praktijkvoorbeeld: Adeline ontvlucht de oorlog in Sierra Leone en krijgt in Nederland kanker. Bij de operatie wordt haar ruggenmerg beschadigd; ze raakt meervoudig beperkt. In Sierra Leone kan ze geen goede medische hulp krijgen. De IND erkent dat, maar dat is niet doorslaggevend voor een verblijfsvergunning.
De website is een gezamenlijk initiatief van 13 vluchtelingenorganisaties, waaronder Op ’t Stee in Emmen, de Pauluskerk in Rotterdam, Dokters van de Wereld en het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt. Een dashboard geeft weer wat de standpunten van 15 partijen inhouden voor de mensen om wie het gaat:  kiesvoorongedocumenteerden.nl
 

Maak geen verschil met je stem


Als het over vluchtelingen gaat worden vaak de verschillen benadrukt, terwijl het mensen zijn als jij en ik, schrijft Vluchtelingenwerk. Het doet daarom de oproep geen verschil te maken. De site toont hoe 13 partijen omgaan met vluchtelingen en biedt ook een sneltest met 5 vragen: Maak geen verschil met je stem

VW Stem met je hart

Vluchtelingenwerk heeft daarnaast een serie die fabels in het politieke debat ontmaskert: ‘feiten en fabels over vluchtelingen’.

 

Stemhulp ontwikkeling en migratie


Cordaid heeft de verkiezingsprogramma’s van 11 partijen doorgelicht op 8 thema’s op het gebied van ontwikkeling en migratie. De partijen krijgen cijfers tussen 1 en 10, of een leeg vakje waar een standpunt ontbreekt (bijvoorbeeld: ‘steun aan migranten om in hun land van herkomst bij te dragen’). De resultaten zijn vervat in het schema: stemhulp.

Cordaid logo klein

 

#ikbeloof


SOSMoria wil een einde aan de onmenselijke situatie op de Griekse eilanden. De initiatiefnemers (artsen) vragen politici om basale mensenrechten zoals onderdak, gezondheidszorg & onderwijs voor vluchtelingen te beloven. Vandaar #ikbeloof. De kieswijzer toont wat partijen met meer dan 4 zetels in de Tweede Kamer beloven op gebied van onder meer noodhulp, veiligheid & opvang.

SOS Moria ik beloof - vierkant logo
 

 

Werkbaar plan of loze kreet?


Geen kieswijzer maar een goede bron om te kijken of wat een partij voorstelt ook echt zoden aan de dijk zet: de site van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Dit onafhankelijk adviescollege adviseert regering en parlement over migratie en vreemdelingenrecht. In de aanloop naar de verkiezingen publiceert de Adviescommissie een blogserie met kennis en feiten over migratie. Bezoek deze site zeker even!

ACVZ verkiezingen logo

Er zijn tot nu toe 5 delen verschenen, de laatste over strafbaarstelling van ‘irregulier verblijf’. Conclusie: strafbaarstelling klinkt stoer, maar werkt in de praktijk niet. Symboolpolitiek dus. Met nog ongewenste neveneffecten ook, want strafbaarstelling draagt het risico dat mensen gaan ‘onderduiken’ en zich dus niet laten testen op of vaccineren tegen corona. Of uit angst hun kinderen niet naar school laten gaan: Strafbaarstelling van irregulier verblijf heeft weinig toegevoegde waarde.

Een eerder deel gaat over het opzeggen van het Vluchtelingenverdrag. Wederom: klinkt stoer, werkt niet, schrijft de Adviescommissie: Opzeggen Vluchtelingenverdrag schaadt ook Nederlands belang.
 

Bedreiging rechtsstaat en mensenrechtenverdragen


Bedreigt of beschermt een partij de rechtsstaat met haar voorstellen? Een commissie onder leiding van oud-vicepresident van de Hoge Raad mr W.A.M. van Schendel beantwoordt die vraag. Een overgrote meerderheid van de 14 onderzochte verkiezingsprogramma’s blijkt de rechtsstaat te schaden, of bevat voorstellen die in strijd met internationale mensenrechtenverdragen. Slechts van 3 partijen zijn alle voorstellen rechtsstatelijk.

Ned Orde van Advocaten logo

Download het rapport van de 'Commissie Rechtsstatelijkheid in Verkiezingsprogramma's 2021' op de site van de Nederlandse Orde van Advocaten of lees dit artikel in Trouw van 10 maart 2021: Alleen de verkiezingsprogramma's van D66, GroenLinks en PvdA doorstaan toets rechtsstatelijkheid.


Verdieping


Wie zich echt goed wil verdiepen in de partijstandpunten, maar er tegenop ziet zelf door alle verkiezingsprogramma’s heen te worstelen kan terecht op Verblijfblog.nl. De sectie migratierecht van de Vrije Universiteit Amsterdam brengt per thema de plannen voor vluchtelingen en asielzoekers in kaart en vergelijkt die ook met de eerdere programma’s van de betreffende partij. Eerste thema was terugkeer & illegaliteit, het 2de integratie, het 3de gezinshereniging.

Verblijfblog logo

Inmiddels is als deel 4 toegevoegd een artikel over de Internationale dimensie van het asielbeleid en deel 5 behandelt het Nederlandse asielbeleid.  In deel 6 wordt het thema Nationaliteit en staatloosheid besproken.

 

Vluchtelingenbescherming onder druk


De site van de Stichting Migratierecht Nederland luidt de noodklok: het ziet er niet best uit voor asielzoekers en vluchtelingen. Michiel Kruyt van VluchtelingenWerk Nederland heeft de verkiezingsprogramma’s naast elkaar gelegd en concludeert in dit artikel dat de bescherming van gevluchte migranten wordt bedreigd.

Migratierecht Nederland logo

 

 

Lees ook:
18-12-20  'Grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden' - ook in het vreemdelingenrecht
15-11-20  Manifestatie voor Moria