13 januari 2021

Tynaarlo verleent INLIA de medaille van verdienste

Tynaarlo verleent INLIA de medaille van verdienste
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo kennen INLIA de medaille van verdienste toe. Het college wil hiermee “grote waardering uitspreken voor het werk in de TussenVoorziening in Eelde”. De medaille is voor alle geledingen van INLIA die meewerkten aan de TuVo: vrijwilligers, betaalde medewerkers, stagiaires en management.


B & W schrijven INLIA te hebben leren kennen als een instelling “die oog heeft voor alle belangen, hoop en angsten die bij mensen leven”. Ze wijzen er op dat omwonenden louter positieve reacties over de TussenVoorziening hebben gegeven.

Het college spreekt van een “bijzonder goede prestatie” en haalt de conclusie aan van het WODC (het kennisinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid) dat de TuVo vroege integratie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving bevordert.

Het TuVo-team is overrompeld en geroerd, zegt INLIA-directeur John van Tilborg in een reactie. “Wij zijn het college zeer dankbaar voor deze erkenning van de inzet van allen die de TuVo hebben gedragen.” Het bestuur van INLIA zegt de waardering met trots te hebben gelezen; “een prachtige erkenning van de wijze waarop medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en management werken”.

Het project met de TuVo in de Dutch Flight Academy in Eelde is net afgerond. Het COA, dat van het ministerie opdracht kreeg een soortgelijke voorziening op te zetten, heeft de locatie per 1 januari overgenomen. B & W schrijven te hopen dat het COA geïnspireerd wordt door het voorbeeld dat INLIA heeft gesteld.

INLIA zelf kijkt op dit moment of een vervolgproject met de TuVo mogelijk is. Tynaarlo roept collega-gemeentebesturen in dat verband op om INLIA een welwillend oor te bieden omdat deze vorm van kleinschalige regionale opvang “zijn waarde heeft bewezen en brede landelijke navolging verdient”.

De medaille van verdienste zal worden uitgereikt wanneer een feestelijke bijeenkomst weer mogelijk is. Van Tilborg: "Bescheidenheid is gepast, maar we zijn toch door enige trots overvallen." 

 

Meer informatie:
De brief van het College van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Tynaarlo d.d. 11 januari 2021 
De dankbetuiging van INLIA-directeur John van Tilborg d.d. 13 januari 2021

Lees ook:
31-12-20  INLIA rondt project TussenVoorziening in Eelde, Tynaarlo af
10-07-20  WODC: TuVo bevordert vroege start integratie in Nederland