27 november 2020

Europees Hof: uitzetting Gambiaanse LHBT-er in strijd met art. 3 EVRM

Europees Hof: uitzetting Gambiaanse LHBT-er in strijd met art. 3 EVRM
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft onlangs uitgesproken dat de afwijzing van een asielaanvraag van een homoseksuele asielzoeker uit Gambia door Zwitserland, in strijd is met artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Volgens dit artikel mag niemand worden onderworpen aan foltering of aan een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) komt daarmee in feite terug op een eerdere uitspraak van 21 december 2017 in de zaak van een homoseksuele asielzoeker uit Guinee wiens asielverzoek door de IND werd afgewezen. In die uitspraak gaf het Hof toen nog aan dat het enkele feit, dat homoseksualiteit strafbaar was gesteld in een bepaald land, nog niet betekent dat betrokkene daarvoor ook actief vervolgd zou worden. Volgens het Hof waren er ook geen aanwijzingen dat betrokkene in Guinee vervolgd zou worden vanwege zijn homoseksualiteit. Zij achtte de afwijzing van de asielaanvraag dan ook niet in strijd met art. 3 EVRM.

In de recente uitspraak van 17 november 2020 geeft hetzelfde Hof nu echter aan dat een homoseksueel in een land waarin homoseksualiteit strafbaar is, ook te vrezen kan hebben van gewone burgers die vijandig staan tegenover homoseksualiteit, en de autoriteiten van (in dit geval) Gambia hier te weinig bescherming tegen kunnen bieden. Dit aspect was door het EHRM in de zaak van de Guineese asielzoeker in 2017 nog niet in de overwegingen meegenomen. 

Het EHRM ziet in het geregistreerde partnerschap van de Gambiaanse asielzoeker (in Zwitserland) overigens een belangrijk bewijs van het feit dat betrokkene homoseksueel is. De IND ziet hierin in de Nederlandse asielprocedure niet altijd een bewijs van homoseksualiteit.


Meer informatie:
De uitspraak van het EHRM d.d. 17 november 2020 in de zaak B. en C. tegen Zwitserland met zaaknummers 889/19 en 43987/16 (Engelstalig pdf-bestand, 29 pagina's)
De uitspraak  van het EHRM d.d. 21 december 2017 in de zaak M.B. tegen Nederland met zaaknummer 63890/16 (Engelstalig pdf-bestand, 13 pagina's)

Lees ook:
18-07-16  COC: groot risico op onterechte afwijzingen LHBT-asielzoekers
13-11-13  EU Hof van Justitie: recht op asiel voor vervolgde homoseksuelen