15 oktober 2020

EASO-rapport Afghanistan: veiligheidssituatie nog altijd instabiel

EASO-rapport Afghanistan: veiligheidssituatie nog altijd instabiel
Het European Asylum Support Office *) heeft onlangs een nieuw rapport uitgebracht over de veiligheidssituatie in Afghanistan. Het rapport beslaat de periode tussen maart 2019 en juli 2020. De situatie wordt nog steeds als instabiel gezien.


In het rapport wordt het aanhoudende conflict uiteengezet. Op 29 februari 2020 tekenden de Taliban en de Verenigde Staten een overeenkomst om vrede te brengen in Afghanistan, de zogenoemde ‘Doha-agreement’. Vervolgens volgde een week van ‘reduction in violence (RiV-week)’. Ondanks de getekende vredesovereenkomst heeft de Taliban aangegeven het geweld niet te zullen stoppen. Na de RiV-week werd het geweld dan ook weer direct hervat. Op 12 mei 2020 werden door de Taliban aanvallen gericht op een ziekenhuis in Kabul en een begrafenis in Nangarhar. De Afghaanse regering reageerde daarop met een verklaring dat de operaties tegen de Taliban weer zouden worden hervat.

Eind mei was er een korte wapenstilstand, waarna vanaf juni 2020 de aanvallen aanzienlijk werden versterkt in de verschillende provincies. Daarbij werd ook door verschillende bronnen een toename van het aantal burgerslachtoffers gemeld. In 2019 werden 10.392 burgers slachtoffer van het voortdurende geweld. In de eerste helft van 2020 waren dit al 3.458 slachtoffers. Daarmee wordt het conflict in Afghanistan voor burgers nog steeds als een van de meest dodelijke ter wereld gezien.

In het EASO-rapport wordt bovendien per regio aandacht besteed aan de veiligheidssituatie aldaar. Daaruit blijkt dat in alle 34 provincies geweld voorkomt, maar dat de regio’s Kabul-stad, Herat, Ghazni, Kandahar, Nangarhar en Uruzgan in de onderzochte periode het vaakst doelwit zijn geweest . 

 

Meer informatie:
Het volledige Country of Origin Information Report Afghanistan: Security Situation van het European Asylum Support Office, 28 september 2020 (link naar de EASO-website waarop het rapport van 449 pagina's is te downloaden, een bestand van 14,5 MB)

*)  Het European Asylum Support Office of Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken, zoals de Nederlandse naam luidt, is een agentschap van de Europese Unie, opgericht in 2010.  Als expertisecentrum op asielgebied draagt het bij aan de uitvoering van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) door een betere samenwerking met en tussen de lidstaten van de EU te bevorderen en praktische en technische ondersteuning te bieden. 
Zo verstrekt het EASO informatie over de voornaamste landen van herkomst van asielzoekers (zgn. Country of Origin rapporten) ten dienste van beleidsmakers. Dergelijke rapportages, die worden opgesteld door samenwerkende ambtenaren van de voor asielbeleid verantwoordelijke ministeries uit diverse lidstaten, moeten bevorderen dat de EU-lidstaten één gemeenschappelijk en consistent asielbeleid voeren. Voor dat doel verzorgt het EASO ook opleidingen voor asiel-ambtenaren en medewerkers van rechtbanken en gerechtshoven.
Het bureau stelt analyses en prognoses van trends en push- en pull-factoren op asielgebied samen, ondersteunt lidstaten waarvan het asiel- en opvangsysteem onder grote druk staat en coördineert ook de uitvoering van EU-hervestigingsregelingen.
Het EASO werkt op verschillende gebieden nauw samen met het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Het EASO hoofdkantoor is gevestigd in Valletta op het eiland Malta.
Meer informatie op de eigen website van het EASO (Engelstalig) en in deze Nederlandstalige brochure (download pdf-bestand, 20 pag's).


Lees ook:
24-09-20  NGO's roepen EU op:  stop gedwongen terugkeer naar Afghanistan
19-12-19  Raad van State: Afghanistan gevaarlijk, maar situatie niet overal even ernstig
19-02-09  Europees agentschap voor asielzaken op komst

Dossier Afghanistan