25 maart 2020

Oproep: Vluchtelingen op Griekse eilanden snel evacueren

Oproep: Vluchtelingen op Griekse eilanden snel evacueren
Het corona-virus heeft inmiddels ook het Griekse eiland Lesbos bereikt. Daarom roepen acht NGO’s minister-president Rutte en zijn Europese collega's op over te gaan tot snelle evacuatie:

“Geachte minister-president Rutte,

Uw Europese collega’s en u zijn druk met een crisis van ongekende omvang: COVID-19 oftewel het corona-virus. Hiervoor worden uitzonderlijke, maar noodzakelijke maatregelen genomen. Zoals u terecht stelt: er is solidariteit nodig met de mensen die het meest kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Zonder uitzondering. Dus ook de mensen in de Griekse vluchtelingenkampen mogen niet vergeten worden. Ook voor hun situatie zijn daadkrachtige maatregelen nodig.

Het corona-virus heeft inmiddels Lesbos bereikt, waar duizenden mensen opeengepakt in een kamp zitten. De gevolgen hiervan zijn mogelijk catastrofaal. Hele gezinnen leven op elkaar gepakt in een onhygiënische situatie, in de modder, met een enorm gebrek aan medische zorg en zonder ook maar enige vorm van privacy. Het gaat om ruim 40.000 mensen op de eilanden, die vaak huis en haard hebben verlaten vanwege oorlog of conflict in hun land van herkomst.

Op 16 maart stond voor de tweede keer in korte tijd het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos letterlijk in brand. Hulptroepen konden de brandhaard moeilijk bereiken en één kind is aan de gevolgen van de brand overleden. Dit toont eens te meer dat het kamp een volstrekt onveilige omgeving is voor mensen om te verblijven.

Met het corona-virus is de situatie in de Griekse vluchtelingenkampen nog onhoudbaarder geworden dan deze al was. Het risico op verspreiding van het virus is extreem hoog door een gebrek aan hygiëne en sociale afstand; er is geen zeep, geen warm water en vaak is er slechts één kraan beschikbaar voor gemiddeld 1.300 mensen. Hoe kunnen deze mensen zich houden aan hygiënevoorschriften?

Het is volledig onverantwoord om vluchtelingen met hun kinderen in deze omstandigheden vast te houden. Er moet onmiddellijk begonnen worden met de evacuatie van mensen van de eilanden en het regelen van veilige, hygiënische en humane opvang van deze mensen. De gevolgen zijn anders niet te overzien.

Door het corona-virus staan wij in Nederland, Europa en de wereld voor een enorme opgave. Dat vraagt om stevige maatregelen om mensen te beschermen. Deze crisis doet een beroep op onze medemenselijkheid en solidariteit. In deze tijd mogen wij de meest kwetsbare mensen op ons continent niet vergeten.

De mensen die al jaren op de Griekse eilanden zitten, nadat ze oorlog en conflict zijn ontvlucht, kunnen zich op geen enkele manier beschermen tegen het corona-virus. Minister-president Rutte, wij vragen u en uw Europese collega’s om er ook voor hen te zijn en te doen wat nodig is."

Dagmar Oudshoorn, Amnesty International
Nelke Manders, Artsen zonder Grenzen
Mirjam Blaak, Defence for Children
Anna Timmerman, PAX
Tineke Ceelen, Stichting Vluchteling
Carel Kok, Terre des Hommes
Pim Kraan, Save the Children
Abdeluheb Choho, VluchtelingenWerk NederlandAanvulling:
Bovenstaande oproep werd onder andere gepubliceerd in Het Parool op 20 maart 2020.
Al eerder, nog voor de grote uitbraak van het corona-virus, deed een drietal NGO’s een oproep aan Nederlandse gemeenten om 500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen van de Griekse eilanden over te nemen.
INLIA ondersteunt beide oproepen van ganser harte.

De petitie om gemeentebesturen op te roepen ook een aantal van de 500 kinderen op te nemen is inmiddels al door bijna 16.000 mensen ondertekend.


Meer informatie:
06-03-20  Oproep van NGO’s aan gemeenten: vang kinderen uit Griekenland op
11-03-20  Raad van Kerken steunt oproep opvang 500 vluchtelingkinderen

Lees ook:
17-03-20  Het corona-virus heeft ook voor INLIA gevolgen
18-03-20  Overheidsdiensten en aanmeldcentrum dicht vanwege corona-virus
23-03-20  Noodonderdak voor asielzoekers in kazerne bij Zoutkamp
26-03-20  Werken in tijden van corona