17 februari 2020

'Dat wonderlijke kerkasiel'

'Dat wonderlijke kerkasiel'
Zo luidt de titel van het boek dat op 30 januari 2020 werd gepresenteerd, exact een jaar na het kerkasiel en de non-stop viering in de Bethelkapel in Den Haag.

De doorgaande kerkdienst van oktober 2018 tot januari 2019 werd geleid door zo’n 1.000 voorgangers en bezocht door meer dan 12.000 kerkgangers uit binnen- en buitenland. Het boek biedt een terugblik in woord en beeld op het 97 dagen durende kerkasiel en bevat ook teksten van de studiedag van het Beraad Grote Steden van de PKN op 17 mei 2019, die inging op het belang van het kerkasiel en de viering voor kerken en theologie: wat kunnen we er van leren over de presentie van de kerk in de samenleving, over de rol van liturgie en diaconaat enz.

Algemeen secretaris van de Raad van Kerken ds Christien Crouwel, die het eerste exemplaar in ontvangst nam, memoreerde dat de Raad zich al jarenlang sterk maakt voor het recht van geloofsgemeenschappen om in uiterste nood kerkasiel te verlenen, en citeerde uit de brochure ‘Overwegingen rond kerkasiel’ die de Raad in 2004 uitbracht. Over het kerkasiel in de Bethelkapel zei ze:

‘Ik heb het geboden kerkasiel verstaan als een zeer waarachtige daad van geloof, als antwoord op de oproep die opklinkt uit de Schriften om elkaars naasten te zijn. Dat indringende appèl dat al gedaan wordt in de eerste hoofdstukken van Genesis, als God aan Kaïn vraagt: ‘Waar is je broer?’ Dat is geen neutrale vraag, maar een vraag die om rekenschap vraagt en die ook aan ons gesteld wordt. Aan u en mij persoonlijk, maar ook aan ons als samenleving. Hoe gaan wij om met de mooie, vaak ook zo moeilijke verantwoordelijkheid die wij hebben elkaars naaste en helper te zijn?’

Afsluitingsregeling
Het ‘wonderlijke kerkasiel’ eindigde met de totstandkoming van de ‘Afsluitingsregeling Kinderpardon’ , als onderdeel van een nieuw politiek akkoord tussen de coalitiepartijen. Het gezin Tamrazyan en enkele honderden andere kinderen en volwassenen kregen een verblijfsvergunning. Helaas heeft de IND op grond van deze nieuwe regeling de helft van de herbeoordeelde dossiers opnieuw afgewezen, zie dit bericht.

Daarom hebben de algemene kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag en de directie van de diaconale uitvoeringsorganisatie STEK op 10 februari een open brief aan de regering gestuurd, waarin ze vaststellen dat de Afsluitingsregeling wel verwachtingen schept maar deze niet waarmaakt: “Vooral een rigide uitleg van het beschikbaarheidscriterium, waarbij het in beeld zijn bij lagere overheden niet wordt meegewogen, heeft tot gevolg dat veel verzoeken werden afgewezen. Wij vinden dit een zeer zorgwekkend signaal. (…) Kinderrechten, die in ons land op geen enkele manier ter discussie zouden mogen staan, komen zo danig in de knel.”

De briefschrijvers refereren ook aan de zgn. ‘Schadenota’ van prof dr Erik Scherder, mr dr Carla van Os en dr Elianne Zijlstra, die werd onderschreven door 38 hoogleraren en de beroepsverenigingen van psychologen, pedagogen en jeugdartsen. Wetenschappelijk onderzoek leidde tot de conclusie dat het risico op schade bij uitzetting van langdurig verblijvende kinderen ‘onaanvaardbaar hoog’ is en het uitzetten van deze kinderen ‘naar huidige wetenschappelijke inzichten onverantwoord’.

Daarom wordt een klemmend beroep op de regering gedaan, nu bezwaarprocedures tegen afwijzingen moeten worden behandeld, om “in de toepassing van de afsluitingsregeling de rechten van kinderen te respecteren en de belangen van deze kwetsbare kinderen daadwerkelijk centraal te stellen.”

 

Meer informatie:
Bericht´Reflecties op het Haagse Kerkasiel´op de website van de Raad van Kerken d.d. 31 januari 2020
De open brief van STEK en de Protestantse Kerk Den Haag d.d. 10 februari 2020

Lees ook:
22-03-19  ´Gezicht van het kerkasiel´Hayarpi geeft dichtbundel uit
18-02-19  Tussen hoop en vrees, tussen gedichten en lineaire algebra
07-12-18  ´Uitzetting van gewortelde kinderen is wetenschappelijk onverantwoord´
06-12-18  Raad van Kerken roept Kabinet op tot zorgvuldige uitvoering Kinderpardon