24 januari 2020

Moties strafbaarstelling illegaal verblijf verworpen

Moties strafbaarstelling illegaal verblijf verworpen
Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur besteedde onlangs aandacht aan terugkeerprogramma’s voor afgewezen asielzoekers, en stelde daarbij vast dat het kabinet de plannen ten aanzien van het terugsturen naar het land van herkomst niet waarmaakt.

Om afgewezen asielzoekers te faciliteren bij hun zelfstandige terugkeer naar het land van herkomst bieden diverse particuliere organisaties coachingprogramma’s en trainingen aan, waarmee deelnemers praktische vaardigheden op kunnen doen. Deze programma’s worden gesubsidieerd uit fondsen van de EU, het ministerie van Justitie & Veiligheid en verschillende gemeenten.

Asielzoekers die deelnamen aan dergelijke programma’s lieten in de uitzending van Nieuwsuur blijken graag gebruik te maken van de aangeboden cursussen, maar waren niet allemaal gefocussed op terugkeer als einddoel. Veel van de deelnemers, die veelal al tientallen jaren in procedure in Nederland hadden verbleven, meenden dat zij hun kansen op een legaal verblijf en het vinden van werk in Nederland er mee konden vergroten.

Dit was voor de Tweede Kamerleden Van Toorenburg (CDA) en Beckers (VVD) aanleiding zich bij Nieuwsuur kritisch uit te laten over ‘vrijblijvendheid’ en ‘gebrek aan medewerking’ van de betrokken asielzoekers. Het niet meewerken aan terugkeer zou een strafbaar feit moeten worden, aldus mw Van Toorenburg.

Dat deze mening niet door een Kamermeerderheid wordt gedeeld bleek een week later, toen er werd gestemd over twee moties, beide ingediend door Kamerlid Emiel van Dijk (PVV) tijdens het debat over de JBZ-Raad. De ene motie verzocht de regering om “strafbaarstelling bij niet meewerken aan uitzetting in te voeren” en de andere  om “illegaliteit strafbaar te stellen” (moties nrs 32317-584 en -585). Beide moties werden met een grote meerderheid verworpen, met alleen de 30 stemmen van oppositiepartijen PVV, SGP, 50PLUS, Forum voor Democratie en het lid Van Haga vóór.


Meer informatie:
Bericht van NOS-Nieuwsuur d.d. 14 januari 2020: Justitie subsidieert twijfelachtige terugkeerprojecten asielzoekers
Bericht van NOS-Nieuwsuur d.d. 15 januari 2020: CDA: niet meewerken aan terugkeer wordt strafbaar
Tekst en stemmingsuitslag van motie nr 584 d.d. 22 jan 2020 (link naar Tweede Kamer-site)
Tekst en stemmingsuitslag van motie nr 585 d.d. 22 jan 2020 (idem)

Lees ook:
25-03-13  Mensenrechtencollege bezorgd over strafbaarstelling illegaal verblijf
21-01-13  Raad van State niet positief over strafbaarstelling illegaal verblijf
15-12-11  EU Hof van Justitie: strafbaarstelling illegaal verblijf in strijd met EU-recht