19 november 2019

Oproep UNHCR: zet niet uit naar Oost-Congo

Oproep UNHCR: zet niet uit naar Oost-Congo
De VN-vluchtelingenorganisatie roept alle landen op nu niemand gedwongen terug te sturen naar Kivu en de aangrenzende gebieden in het oosten van de Democratische Republiek Congo.

De Vluchtelingenorganisatie van de VN, de UNHCR, heeft in september 2019 een nieuw rapport over de situatie in Oost-Congo uitgegeven. SInds het vorige rapport uit 2014 is de mensenrechten- en veiligheidssituatie verslechterd.  Personen uit Oost-Congo hebben volgens UNHCR in principe internationale bescherming nodig vanwege het aanhoudende conflict in dit gebied. Vooral Banyamulenge die in Oost-Congo verblijven zijn het slachtoffer van aanvallen van rebellen die daar actief zijn. De Congolese overheid en VN-troepen beschermen hen onvoldoende. In sommige gevallen zijn overheidstroepen juist betrokken bij aanvallen op burgers. Ook Human Rights Watch (HRW) geeft dit aan in een recent rapport over de situatie in Congo.

UNHCR vindt een binnenlands beschermingsalternatief voor mensen uit de genoemde regio's niet redelijk, tenzij zij sterke banden in een ander deel van het land hebben. De IND werpt wel vaak een dergelijk binnenlands beschermingsalternatief tegen bij asielaanvragen van asielzoekers uit Oost-Congo. UNHCR roept alle landen op om niemand gedwongen terug te sturen naar Kivu en de aangrenzende gebieden totdat de veiligheids- en mensenrechtensituatie wezenlijk verbeterd is.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt reizen naar en in de oostelijke en centrale provincies van de Democratische Republiek Congo (rood op de kaart). Vanwege de gevechten van leger en politie met gewapende groepen en tussen milities onderling, het risico op ontvoeringen ook van westerlingen, en de gespannen situatie aan de grens met de buurlanden Burundi en Zuid-Soedan is de veiligheidssituatie 'onvoorspelbaar'.
Voor de rest van het land (oranje op de kaart) is het advies daar alleen te reizen 'als het noodzakelijk is' .
Bovendien geldt een gezondheidswaarschuwing vanwege de nieuwe uitbraak van ebola in het noordoosten sinds augustus 2018, in combinatie met de slechte medische voorzieningen in het land.

Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft inmiddels drie Congolese krijgsheren veroordeeld wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. In juli 2019 werd werd een militieleider schuldig bevonden aan achttien aanklachten (w.o. moord, verkrachting en het recruteren van kindsoldaten) en veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf, de hoogste straf ooit door het International Court of Justice opgelegd sinds zijn oprichting in 2002.
 

Meer informatie:
Position on Returns to North Kivu, South Kivu, Ituri and adjacent areas - update II van UNHCR, september 2019 (download Engelstalig pdf-bestand, 11 pag's)
Het hoofdstuk over de Democratische Republiek Congo in het World Report 2019 van Human Rights Watch (link naar de Engelstalige website hrw.org)
Het reisadvies Democratische Republiek Congo van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken

Lees ook:
21-06-17  Rechtbank Rotterdam doet bizarre uitspraak