ANBI-informatie


Stichting INLIA
(International Network of Local Initiatives with Asylumseekers)
Opgericht 19 mei 1988
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland: 41011454
RSIN: 801741324


Statutaire doelstelling:

Het doel van de stichting is te bevorderen dat lokale geloofsgemeenschappen in Nederland en Europa in verbondenheid met elkaar zich inzetten voor de belangen van asielzoekers en/of vluchtelingen. De stichting tracht dit doel o.m. te bereiken door geloofsgemeenschappen te stimuleren partner te worden in een verbond zoals dit is omschreven in het document welke is genoemd 'Charter van Groningen'.
Daaruit vloeit als secundaire doelstelling ook voort het bieden van noodhulp, ondersteuning en advies aan (individuele) asielzoekers die (al dan niet via de kerkelijke achterban) een beroep op de stichting doen.


Contactgegevens:

post- en bezoekadres: Jacobijnerstraat 5, 9712 HZ  GRONINGEN
algemeen telefoonnummer: 050-3138181
algemeen e-mail adres: info@inlia.nl


Bestuurssamenstelling:

Dhr J C W Eggink, voorzitter
Dhr B Haanstra, secretaris
Dhr H J Heusinkveld, penningmeester
Dhr E J Hazeleger
Mw G Land


Beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld maar alleen een bescheiden (onbelaste) vrijwilligersvergoeding als het budget dat toelaat.
Directie en overige betaalde medewerkers ontvangen een salaris dat ruim onder het niveau van de CAO Welzijn ligt.


Activiteitenverslag:

Een verslag van activiteiten in 2019 vindt u in dit Jaarbericht 2019.
En hier vindt u het Jaarbericht 2020 als doorlopende tekst, en hier als boekje van 8 pagina's.
Begin 2022 brachten we een interactief Jaaroverzicht 2021 uit.
Het boekje 'INLIA werkt' uit 2017 kunt u hier lezen.


Financiële verantwoording:

Klik hier voor de verkorte weergave van het Financieel Verslag 2020 (Balans en Resultatenrekening).
De toelichting van de penningmeester volgt binnenkort.