10 / 12 / 19

Internationale Dag van de Mensenrechten

Op 10 december 1948 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aanvaard.

Op deze Universal Declaration zijn vele verdragen gebaseerd, zoals het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).