10 / 12 / 22

Internationale Dag van de Mensenrechten

Op 10 december 1948 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aanvaard.

 

De verklaring is in 500 talen beschikbaar en daarmee het meest vertaalde document ter wereld. Op de site van de VN staat deze geïllustreerde versie (Engelstalig). Amnesty International afdeling Nederland heeft deze verkorte Nederlandstalige versie gepubliceerd.

Op de Universal Declaration  (UDHR) zijn vele verdragen gebaseerd, zoals het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Op 10 december 2020 werd in Nederland de mensenrechtenvlag geïntroduceerd; meer informatie daarover in dit bericht:
Mensenrechtenvlag gepresenteerd.

Op 10 december 2021 initieerde de Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland de actie 'Groen Licht':
Groen Licht ontstoken