13 december 2021

Groen Licht ontstoken

Groen Licht ontstoken
Overal in Nederland waren kerken, woningen en andere gebouwen groen verlicht op 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten.

De actie Groen Licht was een initiatief van de Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN) en werd gesteund door de Raad van Kerken in Nederland, INLIA en vele tientallen maatschappelijke organisaties, kerkgenootschappen, politieke partijen etc.  (zie voor een overzicht de actiesite groenlicht2021.nl).

 

Hieronder  slechts een greep uit het land:

Zeist Evang Broeder Gem
Evangelische Broedergemeente, Zeist

Inwoners van Polen die langs de grens met Wit-Rusland wonen hangen een groen licht aan hun huis, als teken dat vluchtelingen in nood daar terecht kunnen voor hulp. De Poolse autoriteiten proberen de vluchtelingen met harde hand terug te duwen uit het grondgebied van de Europese Unie. 

Barendrecht Dorpskerk
Dorpskerk, Barendrecht

Ook elders aan de grenzen van de EU worden mensen op de vlucht steeds vaker met geweld tegengehouden, mishandeld, in gammele bootjes terug de zee op gestuurd. Dit is een schending van het recht van eenieder om in een ander land asiel te zoeken (artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens).

Ermelo Geref Kerk
Gereformeerde Kerk, Ermelo

Individuele personen en non-gouvernementele organisaties die humanitaire hulp bieden aan mensen in nood lopen het risico op strafrechtelijke vervolging. Daarmee schenden EU-lidstaten de mensenrechten. Want mensen in nood helpen op zee is een wettelijke plicht volgens het VN-Zeerechtverdrag en kan dus nooit tegelijkertijd strafbaar zijn!

Hattem Prot Gem collage
Protestantse Wijkgemeente, Hattem

De Europese Commissie heeft nu een voorstel gedaan om pushbacks te legaliseren. Aan Letland, Litouwen en Polen zou het volgens dit voorstel worden toegestaan om asielzoekers zestien weken gevangen te houden aan de grens, zonder de bescherming waar ze volgens internationaal recht recht op hebben. 

Delfzijl CGK Het Lichtbaken 20211210_183716
Chr Geref Kerk 'Het Lichtbaken', Delfzijl

Amnesty International noemt het onaanvaardbaar dat zo de illegale detentie aan de grenzen van de EU wordt genormaliseerd en het recht op bescherming en asiel wordt uitgehold. 

foto2
Pinkstergemeente 'Bethel', Alphen aan den Rijn

Een volgende stap zou het voorstel van de Europese Commissie zijn om niet alleen Litouwen, Polen en Letland, maar alle Schengenlanden toe te staan het recht op asiel verder in te perken. Europarlementariër Tineke Strik (hoogleraar Migratierecht aan de Radboud Universiteit) en asieladvocaat Maaike Terpstra (bestuurslid van de VAJN, die het initiatief nam voor de Actie Groen Licht)  schreven op 10 december 2021 op de Opinie-pagina van Trouw daarover: "Dit zet de deur open voor het legaliseren van pushbacks. Notoire mensenrechtenschenders als Hongarije, Bulgarije en Kroatië zullen hiervan gebruik proberen te maken. Als het mensenrecht om asiel te mogen vragen niet meer veilig is in de EU, welke Europese waarden beschermen we dan nog wel?"

Zuidhorn RK St Jozef-gemeenschap
RK St Jozef-gemeenschap, Zuidhorn

foto1
Ermelo

Beetgumermolen woning
Beetgumermolen

 

Meer informatie:
Het bericht 'Uitzonderingsmaatregelen normaliseren het ontmenselijken van asielzoekers' d.d. 1 december 2021 van Amnesty International
Het artikel 'Stop schendingen van mensenrechten aan de Europese grenzen' d.d. 10 december 2021 in dagblad Trouw

Lees ook:
02-12-21  Actie Groen Licht voor vluchtelingen aan de grenzen van de EU