15 februari 2010

Regeling huisvesting pardonners verlengd

Op zo’n 1000 mensen na zijn per 1 januari 2010 alle te huisvesten pardonners onder dak. De 441 gemeenten die hiervoor een taakstelling opgelegd hadden gekregen van de ministeries van Justitie en Wonen, Wijken en Integratie hebben in totaal 26.367 pardonners gehuisvest, 96 procent van het totaal.

Er blijft een restgroep over van zo’n 1.000 pardonners die tot 1 juli 2010 nog aangemeld kunnen worden voor de pardontaakstelling. Justitie komt hiermee tegemoet aan gemeenten die nog in de eerste maanden van 2010 inspanningen verrichten om statushouders die in de laatste fase van 2009 nog een vergunning hebben gekregen toch nog met voorrang te huisvesten.

Later gehuisveste pardonners tellen niet mee. De extra inspanningen tellen niet mee voor de nieuwe taakstelling voor 2010 voor reguliere vergunninghouders (4.900 te huisvesten personen) en voor- of achterstanden op de pardontaakstelling kunnen niet uitgeruild worden met de reguliere taakstelling.

Overigens heeft men besloten, wegens het succesvolle functioneren, ook voor de reguliere taakstelling een Taskforce Huisvesting Statushouders in te stellen.

Meer informatie is te vinden in de circulaire  “Taakstelling huisvesting vergunninghouders voor het eerste halfjaar 2010”.