24 juni 2019

Rechtbank: verklaring van predikant in bekeringszaak van belang

Rechtbank: verklaring van predikant in bekeringszaak van belang
De Rechtbank Amsterdam heeft in een recente uitspraak over de asielaanvraag van een bekeerling aangegeven dat de verklaring van een predikant ter zitting van belang is voor de beoordeling van de geloofwaardigheid.


Bekeerlingen die asiel aanvragen omdat ze als gevolg van hun bekering gevaar lopen bij terugkeer in het land van herkomst kunnen hun verzoek bij de IND onderbouwen met verklaringen van deskundigen. De Rechtbank Amsterdam oordeelde op 28 mei 2019 in een dergelijke zaak dat de IND ten onrechte geen rekening had gehouden met de geloofsverdieping die de bekeerling had doorgemaakt sinds zijn gehoren bij de IND twee jaar geleden.  Het afwijzingsbesluit van de IND was gebaseerd op die twee jaar oude verhoren en dat is volgens de rechtbank geen 'ex-nunc toets' (d.w.z. een beoordeling op grond van de huidige situatie en niet op grond van de situatie zoals die in het verleden was). 

Verder "acht de rechtbank de verklaringen van de predikant ter zitting van belang".  Deze heeft de afgelopen twee jaar namelijk ongeveer maandelijks met de bekeerling "gesproken over de inhoud van zijn geloof". De rechtbank is daarom "van oordeel dat de predikant een gezaghebbend persoon is binnen de kerk die uit eigen deskundigheid over de bekering van eiser kan verklaren". Dergelijke verklaringen moeten volgens de rechtbank meegenomen worden in de besluitvorming ten aanzien van de asielaanvraag van een bekeerling die als gevolg van die bekering gevaar loopt in het land van herkomst.

Het is dus van belang om in procedures waarin bekering speelt een verklaring van de kerkleiding en/of de predikant of voorganger te overleggen. Indien de IND blijft twijfelen aan de bekering is het aan te raden, in overleg met de advocaat, met een aantal kerkleden en indien mogelijk ook de predikant of voorganger van de geloofsgemeenschap naar de openbare zitting van de rechtbank toe te gaan.

Los daarvan kan ook nog worden gedacht aan het overleggen van een deskundigenrapport van de stichting Gave en/of een verklaring van de Commissie Plaisier (commissie van theologen ingesteld namens de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland om de IND te adviseren in bekeringszaken) als bewijs van de bekering.

 

Meer informatie:
De volledige uitspraak van de Rechtbank Amsterdam d.d. 28 mei 2019 met zaaknummer NL19.410.

Lees ook:
28-12-18  Raad van State stelt IND in ongelijk in zaken bekeerlingen en LHBT'ers