20 februari 2019

Uitspraak hoger beroep in 1F zaak van het PILP

Uitspraak hoger beroep in 1F zaak van het PILP
Het Gerechtshof Den Haag heeft het hoger beroep van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) in de civiele procedure over artikel 1F verworpen.

Deze zaak, over de wijze waarop de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het artikel 1F uit het Vluchtelingenverdrag tegenwerpt in asielzaken van Afghaanse asielzoekers die als (onder)officier voor de Khad/WAD hebben gewerkt, werd door het NCJM aangespannen in het kader van het Public Interest Litigation Project (PILP).  Eerder kwam de Rechtbank Den Haag al, zij het op andere gronden, tot een verwerping van het beroep.

In deze zaken wordt art. 1F (wie zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden krijgt geen asielvergunning) tegengeworpen op grond van een omstreden ambtsbericht van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken van 29 februari 2000, waarin staat dat alle (onder)officieren van de Khad/WAD, om de positie van (onder)officier bij de Khad/WAD te krijgen, zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige mensenrechtenschendingen. Dit ambtsbericht wordt door diverse instanties en deskundigen  (waaronder de UNHCR en de Afghaanse autoriteiten) al jarenlang ernstig bekritiseerd. Daarbij zijn de bronnen van dit ambtsbericht altijd geheim/anoniem gehouden. Ook werd een generaal van de Khad/WAD notabene reeds op 8 november 2011 vrijgesproken van oorlogsmisdaden door de Hoge Raad, ondanks het door het OM ingebrachte ambtsbericht van 29 februari 2000. Desondanks blijft dit ambtsbericht tot op heden de basis vormen voor de tegenwerping van art. 1F in asielzaken van Afghanen die voor de KhaD/WAD hebben gewerkt.     

Het PILP stelt in de civiele procedure dat aan deze Afghaanse asielzoekers ten onrechte art. 1F wordt tegengeworpen, omdat er door de IND geen individueel onderzoek wordt gedaan. De Raad van State weigert daarbij zogenaamde prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie te stellen over de wijze waarop de IND in deze zaken art. 1F tegenwerpt. Het Hof ging wel uitgebreid en inhoudelijk in op het verweer van PILP, maar stelde deze desondanks niet in het gelijk. Het PILP bekijkt nu of het mogelijk is om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. 

Aanvulling:
Op 15 april 2019 werd bekend dat het PILP inderdaad in cassatie is gegaan bij de Hoge Raad.
 

Meer informatie:
Het arrest van het Gerechtshof Den Haag d.d. 15 januari 2019 in zaaknummer 200.232.293/012 (download pdf-bestand, 9 pag's)
De informatie over de procedure inz. Afghaanse 1F-zaken van het NJCM op de website van het PILP

Lees ook:
30-11-17  Toepassing tienjaren-beleid voor 1F-ers
11-11-11  Afghaanse oud-generaal ook door Hoge Raad vrijgesproken

Dit bericht maakt deel uit van het Dossier 1F Vluchtelingenverdrag in het Expertise centrum.  
Meer informatie over Afghanistan is ook in het Dossier Afghanistan te vinden.