28 september 2018

30 jaar, en nu verder...

30 jaar, en nu verder...
Een muziekfestival of nee: een rockopera! Of allebei, natuurlijk. Uitwisselingen à la 'puberruil', korte stages van scholieren bij de bbb, kookclubjes met vluchtelingen, een bordspel 'wie is wie', en langs scholen en kerken met de contouren van de 'Lampedusa-boot'...

 

Ziedaar slechts zeven van tientallen (!) ideeën om mee verder te gaan. De ideeën blijven opborrelen op de eerste brainstormsessie op de ‘bbb-boot’ de Amanpuri in Groningen. Geïnspireerd door het jubileumweekend in juni van dit jaar houdt INLIA brainstormsessies om samen met het netwerk ideeën te ontwikkelen.

Ideeën om de negatieve beeldvorming over migranten te bestrijden – iets waartoe de jongeren op het jubileumweekend opriepen. Ideeën om de problemen die vluchtelingen ervaren onder de aandacht te brengen. Ideeën ook om door te gaan met het ontwikkelen van oplossingen voor die noden én voor een rechtvaardige samenleving - om te beginnen in Nederland.

Het spits wordt deze eerste avond afgebeten door docent Aletta den Breejen van het Maartenscollege. Zij wil de contouren van de ‘Lampedusa-boot’ gebruiken in haar lessen. Op dit kleine bootje van nog geen 12 meter lang bij nog geen 4 meter breed hebben 282 vluchtelingen de oversteek naar veiligheid, naar Europa, gemaakt. Het bootje voer bij het jubileum in Groningen.  Geografie-docent Aletta wil de contouren van de boot nabouwen met dranghekken en haar scholieren laten uitproberen met hoevelen ze daarin passen. Hoelang houden ze dit op een schoolplein samen vol? Hoe comfortabel is dat? Met notabene vaste grond onder de voeten, gevulde magen, goede kleding en de wetenschap veilig te zijn – alles wat vluchtelingen ontberen.

Het idee wordt omarmd; INLIA-bestuurslid Evert Jan Hazeleger en zijn tafelgenoten stellen voor naar veel meer scholen te gaan, en naar kerken, of zelfs steden en festivals. Het is een van de vele mooie ideeën die opkomen in dit vervolgtraject. Aan inspiratie ontbreekt het niet. Het bureau en het netwerk INLIA zetten door.  Want het werk is harder nodig dan ooit. U hoort nog van ons…


Alle berichten over het 30-jaar evenement