19 november 2009

Moderamen Synode PKN bezoekt INLIA

Moderamen Synode PKN bezoekt INLIA
Op dinsdag 17 november 2009 heeft een delegatie van de leiding van de Protestantse Kerk in Nederland een bezoek aan INLIA en de noodopvanglocatie Formule1 in Groningen gebracht.
 

INLIA is door het Moderamen van de Generale Synode "bezocht als een van de kerkelijke instellingen die op bijzondere wijze gehoor geven aan de uitdagingen van deze tijd", aldus de omschrijving op de website van de PKN. Het was naar het oordeel van alle aanwezigen een zinvolle dag. De warme belangstelling voor en betrokkenheid van het Moderamen bij ons werk en dat van de lokale geloofsgemeenschappen hebben we zeer gewaardeerd.

Dit bezoek scherpt onze waarneming en ons geweten, sprak scriba dr Arjen Plaisier ter afsluiting. Tijdens het bezoek werd de schrijnende situatie van bepaalde groepen asielzoekers aan de orde gesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om gezinnen met kinderen die door uitzetting gescheiden van elkaar dreigen te raken, om noodopvang die bedreigd wordt met sluiting als gevolg van het bestuursakkoord van Rijk (Justitie) en gemeenten (VNG) waar ook de pardonregeling deel van uitmaakt, en om afgewezen asielzoekers die niet terug kunnen omdat het land van herkomst alle medewerking weigert. INLIA heeft de landelijke kerk gevraagd haar invloed aan te wenden om deze en andere problemen, die wij in het veld tegenkomen en via de lokale geloofsgemeenschappen vernemen, bij de verantwoordelijke (rijks)overheid aan de orde te stellen.