23 oktober 2009

Asielaanvraag met vals paspoort

Asielaanvraag met vals paspoort
Op 13 oktober jl. deed de Hoge Raad een belangwekkende uitspraak. Het vonnis betrof het binnenreizen van asielzoekers in Nederland met valse reisdocumenten.

Er zijn diverse rechtszaken over deze kwestie (geweest). Nu heeft de Hoge Raad bepaald dat asielzoekers, zoals het in art. 31 van het Vluchtelingenverdrag staat, onbelemmerd een asielaanvraag moeten kunnen indienen zonder het risico te lopen vervolgd te worden voor het voorhanden hebben van valse documenten. Veel vluchtelingen kunnen helaas slechts alleen Europa bereiken en hier asiel aanvragen met behulp van valse documenten.

Lees hier de volledige tekst van het arrest van de Hoge Raad nr 07/10516 d.d. 13 okt 2009.