19 februari 2018

Oproep aan Hongarije: trek omstreden wetsvoorstel in

Oproep aan Hongarije: trek omstreden wetsvoorstel in
Ruim 250 organisaties roepen de regering van Hongarije op een wetsvoorstel in te trekken dat onafhankelijke NGO's de mond snoert en een regelrechte aanval vormt op het werk van Amnesty International, het Helsinki Comité en anderen. Organisaties die 'migratie steunen' zouden volgens die wet onder controle komen van de nationale veiligheidsdienst en toestemming van de regering behoeven om hun werk te kunnen doen.
Volgens het voorstel zouden NGO’s ook 25% belasting moeten gaan betalen over buitenlandse inkomsten die voor het ‘steunen van migratie’ worden gebruikt. Als zij dit nalaten kunnen zij zo zwaar worden beboet dat hun voortbestaan op het spel staat.
 
De ondertekenaars van de open brief spreken hun solidariteit uit voor de Hongaarse NGO’s en wijzen de regering op haar plicht om de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging en de bewegingsvrijheid te beschermen. "Wij verdedigen rechten en vrijheden, en we willen dat mensen overal in staat zijn zich uit te spreken zonder te worden aangevallen, bedreigd of gearresteerd."
 
Hongarije probeert al langer om onafhankelijke mensenrechtenorganisaties de mond te snoeren. De NGO’s maken zich daar grote zorgen over en wijzen er op dat mensenrechtenverdedigers een belangrijke rol spelen voor een vrije en rechtvaardige samenleving. Vaak moeten zij daarvoor persoonlijke offers brengen en lopen zij grote risico’s voor hun veiligheid en vrijheid. Zonder hun moed zou de wereld minder eerlijk en minder rechtvaardig zijn.
 
Overheden moeten mensenrechtenverdedigers beschermen in plaats van de aanval op hen in te zetten.
 
Ook ruim dertig Nederlandse NGO’s ondertekenden de open brief aan de Hongaarse regering.
 
 
Meer informatie:
De open brief aan de Hongaarse regering (Engelstalig; link naar de website van Amnesty International) 
De lijst met ruim 30 Nederlandse ondertekenaars, waaronder ook INLIA

Lees ook:
Het bericht op de website van Amnesty International Nederland
De verklaring van de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, Nils Muiznieks (Engelstalig, link naar de website van de Council of Europe)