13 december 2017

Bezoek Armeense delegatie aan COA-locaties zorgt voor onrust

Bezoek Armeense delegatie aan COA-locaties zorgt voor onrust
Een delegatie van de Armeense immigratiedienst (State Migration Service) heeft onlangs een bezoek gebracht aan enkele Nederlandse COA-locaties om daar te spreken over terugkeerondersteuning; het optreden van de delegatie heeft onrust veroorzaakt bij de in die locaties verblijvende Armeense asielzoekers..

Op uitnodiging van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) heeft een delegatie van de Armeense immigratiedienst (State Migration Service) tussen 15 en 19 oktober 2017 een bezoek gebracht aan enkele Nederlandse COA locaties en gesprekken gevoerd met aldaar aanwezige Armeense asielzoekers in het kader van hun mogelijke terugkeer. In het kader van dit bezoek heeft de DT&V tevens een aantal etentjes en culturele uitstapjes voor deze delegatie georganiseerd.  

 
De delegatie heeft een bezoek gebracht aan het AZC en de vrijheidsbeperkende locatie (VBL) te Ter Apel en de Gezinsopvanglocatie te Emmen. Omdat dit bezoek nogal wat teweeg heeft gebracht onder de Armeniërs die op die locaties verbleven, heeft de advocaat van één van deze vreemdelingen de DT&V om duidelijkheid gevraagd over de aard en de bedoelingen van het bezoek.
 
DT&V heeft daarop geantwoord dat: “Het doel [was] het informeren van de daarin geïnteresseerde Armeense bewoners van de gezinslocatie te Emmen over de mogelijkheden voor terugkeerondersteuning […] Tijdens de bijeenkomst heeft de State Migration Service deze informatie mondeling verstrekt, er werd overwegend Armeens gesproken.”
 
Uitgaande van het verslag van DT&V had het bezoek dus de bedoeling om vreemdelingen die terug willen keren te informeren over de mogelijkheden. Het bezoek lijkt echter een tegenovergesteld effect teweeg gebracht te hebben. Veel Armeniërs die in gesprek zijn gegaan met deze delegatie gaven aan negatief benaderd te zijn en zich in sommige gevallen zelfs geïntimideerd te voelen.
 
Bij de gesprekken, die in het Armeens zijn gevoerd, is geen tolk aanwezig geweest. DT&V geeft eveneens aan dat er geen verslagen zijn opgesteld over de inhoud van de gesprekken. DT&V heeft de betreffende asielzoekers dus op hun verblijfslocatie in contact gebracht met een afvaardiging die behoorlijk buiten de bedoelde inhoud van de informatiebijeenkomst is getreden, zonder daarop  toezicht te houden.


Meer informatie:
Het antwoord van de DT&V d.d. 24 november 2017 op het WOB-verzoek van een advocaat d.d. 20 oktober 2017 over het bezoek van de Armeense delegatie

Lees ook:
08-06-15  Richtlijnen 'taskforces' voor verkrijgen reispapieren