26 januari 2010

Aanbieding petitie aan de Tweede Kamer

Aanbieding petitie aan de Tweede Kamer
Ruim duizend ondertekenaars, waaronder mensenrechtenspecialisten, de Protestantse Kerk in Nederland, de Raad van Kerken in Nederland, de Nederlandse RK bisschoppenconferentie, VluchtelingenWerk en INLIA, maken met een petitie bezwaar tegen het wetsvoorstel waarin eerder illegaal verblijf tegengeworpen gaat worden bij de aanvraag van een verblijfsvergunning.

De ondertekenaars, verder onder meer afkomstig uit gezondheidszorg, opvang slachtoffers huiselijk geweld en mensenhandel, advocatuur, vakbeweging en maatschappelijke opvang, verwachten dat door het onmogelijk maken dat vreemdelingen alsnog een verblijfsvergunning krijgen er meer problemen worden veroorzaakt dan opgelost.
 
Niet alleen valt hiermee het instrument van legalisering weg voor zeer kwetsbare groepen, waar nu juist de laatste jaren vooruitgang in de hulpverlening is geboekt, gevreesd wordt bovendien dat veel slachtoffers van misstanden geen hulp meer durven zoeken - een positie waarvan door de verkeerden misbruik gemaakt zal worden.
 
Het voorstel zal leiden tot meer en langere procedures, waarvan een deel kansrijk op basis van internationaal recht, zoals het recht op gezinsleven en bescherming van kinderen.
 
De ondertekenaars betwijfelen dat de maatregel illegaal verblijf zal doen afnemen; omdat de kans reëel is dat mensen die nu niet gelegaliseerd worden toch hier blijven wonen zonder vergunning, met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien.
 
Principieel bezwaar wordt gemaakt tegen de collectieve zware sanctie die met dit artikel gelegd wordt op illegaal verblijf. Het toelatingsbeleid is al restrictief. Verblijfsrechterlijke sancties dienen proportioneel te zijn en op individuele gronden te worden bepaald.
 

De petitie, waarin de belangrijkste bezwaren verwoord zijn, is dinsdag 26 januari 2010 aangeboden aan leden van de Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer door, onder meer:
 
Evert Jan Hazeleger, Protestantse Kerk in Nederland/Kerk in Actie
Carla van Os, Defence for Children
Sanne Kroon, Bonded Labour in the Netherlands (BlinN)
Mari Martens, FNV Bondgenoten
John van Tilborg, INLIA
en anderen.

De volledige tekst van de petitie staat in het bericht van 12-01-10.